HRM systeem selectie | Stappenplan - HRMsystemen.nl

HRM systeem selectie stappenplan

Welke criteria spelen een rol bij het bepalen van welk HRM systeem het past bij uw organisatie? Uiteraard zijn gebruiksvriendelijkheid en de mate waarin het pakket past bij uw bedrijfsproces belangrijk. Maar ook spelen beheerbaarheid, schaalbaarheid, flexibiliteit en modulariteit een belangrijke rol. Lees hier de tips en adviezen van kennispartners van het ICT informatiecentrum.

Laat u informeren door bestaande gebruikers
Er wordt te weinig gebruik gemaakt van ervaring en kennis van bestaande gebruikers van de geselecteerde HRM systeem. Juist deze gebruikers kunnen u heel goed informeren over de werkelijke (on)mogelijkheden van de software, de kwaliteit van de dienstverlener en het implementatie-proces. Te weinig wordt gekeken naar de werkelijke kosten van implementatie, dienstverlening en licenties. Laat u ook hiervoor door bestaande gebruikers informeren. Zijn er verborgen kosten? ARAS Personeel & Zorg

Maak een goede voorselectie

Managers en medewerkers zijn ook gebruikers, maar zij worden bijna nooit betrokken in het selectietraject. Maar zij vormen de grootste groep gebruikers. Als zij het niet gebruiken is de hele investering voor niets geweest. Dus vergeet hen niet. Veel bedrijven hebben een te lange lijst met leveranciers. Zij krijgen teveel demonstraties en zien aan het einde door de bomen het bos niet meer. Doe dus een goede voorselectie. Een lijst met vier maximaal vijf is lang genoeg. Vaak wordt niet onderzocht in wat voor omgeving (hardware, besturingssysteem, database, office software) het HRM pakket moet draaien en is het onduidelijk met welke systemen moet worden gekoppeld. Dat kan voor onverwachte problemen zorgen.Visma Raet

Vertrek vanuit de organisatiebehoefte
De uitdaging bestaat erin om te vertrekken van een beeld van de organisatiebehoeften binnen vijf jaar. Vaak gaan organisaties immers uit van een HRM beeld zoals ze dit nu kennen. Hierdoor hebben ze vaak een achterhaald beeld en missen ze opportuniteiten. Een eerste belangrijke stap betekent dus: wat is voor ons het ideale HRM systeem? OKc

Maak strategische keuzes vooraf

Vaak wordt te globaal gekeken naar de ‘software’ en de functionaliteiten die geboden worden, zonder dat daar een aantal strategische keuzes voor het type product en de dienstverlening aan vooraf gegaan is. Eerst dient zorgvuldig stilgestaan te worden bij de processen en de mogelijkheden om deze te stroomlijnen, inclusief de mogelijkheden om de processen te automatiseren en/of uit te besteden. ADP Nederland

HRM systeem stappenplan

Stel uw doelen vooraf vast
Een stap die men wel zegt te nemen, maar niet altijd doordacht is, is de allereerste stap: stel je doel dat de HRM systeem dient te verwezenlijken goed en duidelijk vast. Een andere belangrijke is: neem niet te snel een besluit op basis van een eigen vergelijk van offertes. Belangrijk is dat de aanbieder zijn toelichting heeft gegeven; offertes vergelijken is vaak hetzelfde als appels met peren vergelijken. CTB Personele Systemen