HR software selectie | succesfactoren – HRMsystemen.nl

Succesfactoren bij HR software selectie

Terwijl het ene selectietraject van HR software moeiteloos verloopt het andere vol hobbels en tegenslagen. Wat bepaalt het verschil tussen een succesvolle selectie en een lastig traject? Diverse softwarespecialisten vertellen op deze pagina de succesfactoren bij de selectie van een HR pakket.

Wijs een projectverantwoordelijke aan
Voor een goede afstemming moet de organisatie een medewerker als projectverantwoordelijke aanwijzen die aanspreekpunt is voor zowel eindgebruikers als voor de softwareleverancier. Daarnaast moet de organisatie tijd en moeite investeren. Men moet de leverancier van informatie voorzien om de software in te regelen. En het prototype moet worden getest op bruikbaarheid in de dagelijkse processen. Hoe meer de organisatie hierin investeert, hoe beter de afstemming en acceptatie, en dus de slagingskans. Tenslotte helpt een gebruikerstraining niet alleen om de software te begrijpen, maar ook om de procesmatige keuzes, die tijdens de implementatie zijn gemaakt, over te brengen. Wisenose

Onderken risico’s van HR software selectie

Kritische succesfactoren zijn het concreet vastleggen van doelen, mijl-palen in implementatie en het pro actief onderkennen van de risico’s. Ook een duidelijke exitstrategie bij beëindiging van het contract is van belang. CTB Personele Systemen

Een HR software project is een verandertraject
Het succes wordt bepaald door een heel duidelijk en breed gedragen beeld van wat de eindsituatie moet zijn. Dit betekent dat het project moet worden ingestoken als een verandertraject, resources intern vrijgemaakt moeten worden, er voldoende tijd moet worden besteed aan het in kaart brengen van processen. Daarbij zou men ook moeten durven om kritisch naar deze processen te kijken voordat ze geautomatiseerd worden. ADP Nederland

HR software ondersteund bedrijfsprocessen, niet andersom

De software moet altijd ondersteunend zijn aan de bedrijfsprocessen (en niet andersom!) en bijdragen aan de strategische doelen. Deze zijn – zeker op HR software gebied in het MKB – lang niet altijd geformuleerd. In die situatie kan de software bijdragen aan het formuleren daarvan. Zeker is dat beiden samenhangen met elkaar. Uiteraard zijn de mensen die met de software gaan werken een kritische succesfactor. Zij dienen voldoende kennis van zaken te hebben en moeten achter de keuze van het pakket staan. Betrek hen dan ook bij besluitvorming. Zest Software

What is in it for me?
Toegevoegde waarde voor de gebruiker: medewerkers willen alleen met HR software werken als zij er iets aan hebben. De software moet iets voor hen doen. Zij stellen zich de vraag ‘What is in it for me?’. Het is belangrijk de software in verschillende fases in gebruik te nemen. Begin met dat deel dat het grootste ‘WOW-effect’ heeft. Dan gaat iedereen enthousiast meedoen. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid: heeft iedereen een werkplek waar de software kan worden gebruikt en kan de software zonder instructie worden gebruikt? Zorg voor een integratie tussen alle systemen, zodat er maar één set gegevens van goede kwaliteit is. Gebruikers boycotten software waar oude gegevens in staan. Visma Raet