Personeelsinformatiesysteem | Tips – HRMsystemen.nl

Selectietips personeelsinformatiesysteem

De selectie van een HRM pakket als personeelsinformatiesysteem is lastig door het grote aantal keuzes over de beoogde werking ervan en de manier waarop u het HRM pakket gaat inzetten. De onderstaande tips helpen u bij de selectie. Deze zijn afkomstig van diverse specialisten op het gebied van HRM software.

HRM software selecteren?

Functionaliteit, prijs en vertrouwen

De keuze voor een pakket of leverancier wordt door drie factoren bepaald: functionaliteit, prijs en vertrouwen. De eerste twee kunt u beoordelen op basis van de documentatie, productdemonstraties, referentiegesprekken en de offerte, maar vertrouwen is misschien wel de belangrijkste. Je gaat een relatie aan met de leverancier voor meerdere jaren en je moet het vertrouwen hebben dat de leverancier bij je past en ook (later) met je mee wil denken. Vanuit de leverancier moeten er mensen betrokken worden bij de implementatie die ter zake kundig zijn en jullie ‘problemen’ begrijpen, niet alleen op technisch vlak maar vooral ook op functioneel en HR vlak. Kortom, zorg dat je een specialist inschakelt die je vertrouwt. Ieder zijn vak. P&A Group

Hou rekening met nieuwe ontwikkelingen

Als u vandaag hetzelfde doet als gisteren, krijgt u morgen hetzelfde als vandaag. Dus houd rekening met nieuwe ontwikkelingen en kies de software die voldoende mogelijkheden biedt daarop in te spelen. Kijk dus niet alleen of de software uw huidige administratie en procedures aankan, maar ook die van de komende jaren. Visma Raet

Focus niet op oogverblindende toepassingen personeelsinformatiesysteem

Focus u niet op IT en oogverblindende toepassingen. Zorg dat dit goed zit, maar kijk vooral naar het onderliggend HR-concept en wat de effectieve toegevoegde waarde is van een personeelsinformatie systeem voor uw organisatie. Als een toeleverancier naar u toekomt, vraag daar eerst naar en kijk dan pas naar het scherm. OKc

personeelsinformatiesysteem leverancier en u

Wanneer u eenmaal een keuze heeft gemaakt voor een personeelsinformatiesysteem en de bijbehorende leverancier, besef dan dat u gedurende het project aan dezelfde kant staat. Zowel u als de leverancier willen het project zo soepel en succesvol mogelijk laten verlopen. De leverancier omdat hij daardoor een goede referentie krijgt. En u omdat u de juiste keuze blijkbaar heeft weten te maken en het geheel tot een goed einde heeft weten te brengen. Gezien de behoefte aan dit boek is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Wisenose

Hou een spiegel voor

Hou een spiegel voor de huidige HR-processen en stel daar uw pakket van eisen en wensen op af. CIBOD


e-HRM

HRM software kiezen?
Zo begint u!
Een stomme fout in de beginfase, kan fataal zijn voor het resultaat. Lees in dit kennisdocument hoe u aan uw HRM software project begint.

Toon mij de adviezen