Personeelsadministratie software | Valkuilen – HRMsystemen.nl

Valkuilen bij selectie personeelsadministratie software

Niet iedere selectie van een HRM pakket of andere personeelsadministratie software verloop goed. In veel gevallen zijn daar dezelfde valkuilen debet aan. Lees hieronder de valkuilen die u, volgens enkele kennispartners van het ICT informatiecentrum, moet vermijden om tot een goed selectieresultaat te komen.

Wees realistisch in tijd en budget

De realiteit geeft aan dat 70% van de softwareprojecten niet 100% succesvol zijn omdat ze niet binnen de tijd of budget gebeuren. We dienen dus realistisch te zijn en in dit kader duidelijke afspraken te maken: wat zijn de gevolgen als het project niet binnen tijd/budget gebeurt. Wat kan, wat kan niet. Goede afspraken maken goede vrienden. Andere vaststelling is dat de implementatie van personeelsadministratie software mislukt als enerzijds de algemeen directeur niet achter het project staat en anderzijds er geen draagvlak is bij de leidinggevenden. Vaak vergeet men (zowel de HR-verantwoordelijke als de software leverancier) dat HR in de lijn zit. Het zijn de direct leidinggevenden die HR waar moeten maken. OKc

Maak ruimte voor het HRM project
Organisaties houden er geen rekening mee dat de implementatie tijd kost. Het invoeren van software gebeurt meestal naast de dagelijkse werkzaam-heden. Hiervoor moet ruimte in de agenda’s worden gemaakt. Het inschakelen van een adviseur kost geld. Het is in zijn belang veel uren te schrijven. Maak hier vooraf goede afspraken over. Big is beautiful. Grote systemen zijn duur en moeilijk in gebruik te nemen. Kies een pakket dat bij uw organisatie past. Visma Raet

Gefaseerd implementeren leidt tot uitstel
Een belangrijke en vaak voorkomende valkuil is het gefaseerd implemen-teren van onderdelen en/of beleidsgebieden. Dat leidt tot uitstel, vaak wordt het onderdeel helemaal niet meer geïmplementeerd. Daarnaast worden applicaties van derden en/of eigen databases vaak over het hoofd gezien. De processen en informatie worden daardoor nog steeds niet vanuit één systeem aangestuurd. Een efficiëntieverbetering kan daardoor nooit 100% zijn bereikt. ARAS Personeel & Zorg

Zorg voor de juiste mensen

Zoals bij ieder proces in uw organisatie is een implementatie van een personeelsadministratie software applicatie afhankelijk van de juiste mensen. Dit geldt niet alleen voor de medewerkers van de leverancier die u helpen, maar dat geldt ook zeker voor de mensen in uw eigen organisatie. Zorg dat u mensen inzet die begrijpen hoe het proces werkt binnen uw organisatie en die het grotere geheel kunnen blijven overzien. Vaak mislukt een project of onderdeel doordat eigenlijk niet bekend is wat de organisatie wil of hoe een proces werkt. Op basis van halve informatie wordt dan iets gerealiseerd en wanneer u het gaat gebruiken sluit het niet aan bij uw behoefte. P&A Group

Personeelsadministratie software blauwdruk

Het mislukken van een HRM-project is als er geen blauwdruk vooraf gemaakt is. Als de processen die gedefinieerd zijn niet opgevolgd worden en dat de HR-functionarissen meer werk hebben dan voorheen. De valkuilen zijn de communicatie over het project en de doelstellingen daarvan. Maar ook de processen en hoe die lopen. Met andere woorden: communiceer over de blauwdruk en betrek iedere laag in de organisatie bij het project. Zorg dat de organisatie personeelsadministratie software accepteert. CIBOD