HRM online - HRM systemen

HRM online

Misschien heeft u het wel eens vaker gehoord, maar HRM online, wat is dat nu precies? Om deze vraag te verduidelijken, dient u eerst te weten waar de afkorting HRM voor staat, namelijk Human Resource Management. Letterlijk vertaald betekent dit het beheer van menselijke productiemiddelen, oftewel personeelsbeleid, maar dan uitgaand van een specifieke invulling daarvan.

Hoe haal je het beste naar boven bij je personeel. Personeelsfunctionarissen spelen hierbij een belangrijke rol. Niet alleen op korte, maar ook zeer zeker op lange termijn. Daarbij moeten zogenaamde personeelsinstrumenten worden geïntegreerd en toegepast, waarbij HRM online een grote rol in speelt.

Als specialist op het gebied van salaris- en personeelsprocessen biedt online HRM uitkomst door uitgekiende softwareprogramma’s. Online HRM is uiterst betrouwbaar, efficiënt en effectief met het uitvoeren van alle werkzaamheden die rond HRM samenhangen, met veel opgedane ervaring in verschillende sectoren. Via één vast contactpersoon wordt alles zeer duidelijk uitgewerkt.

Zaken als werving en selectie, een functieprofiel met daaraan gekoppelde competenties, opleidingstrajecten en personeelsplanning zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Maar ook zaken als salarisadministratie, werkroosters, ontslag, belastingzaken en overige personeelsdiensten kunnen door de software van HRM online zeer overzichtelijk in kaart worden gebracht. Met de focus op permanent leren door de veranderingen die elkaar snel opvolgen, biedt online HRM u de tools, waardoor uw onderneming zich steeds sterker kan profileren.

Als full service salarisverwerkingskantoor voor alle bedrijfssectoren blinkt HRM online uit in procesmanagement, het verwerken en invoeren van salarismutaties, inclusief met gebruikmaking van het online systeem voor overige mutaties of voor inzage van de loonstroken. Ook het bankbestand voor de uitbetaling van salarissen kan door online HRM geregeld worden.

De personeelsadministratie kan ook online worden afgehandeld. Alles kan worden bijgehouden, van contracten tot registratie van verlof en verzuim. Het personeelsdossier wordt digitaal opgeslagen en u kunt uw administratieve gegevens altijd raadplegen.