Tijd registratie - HRM systemen

Tijd registratie

 
Tijd registratie wordt ook wel urenregistratie genoemd en heeft betrekking op het registreren van de uren van werknemers. Op het gebied van tijd registratie zijn er uiteenlopende mogelijkheden. Zo kan de tijd registratie zich beperken tot het registreren van het tijdstip en datum van binnenkomst van de werknemer tot het tijdstip dat de werknemer het werk verlaat. Tijd registratie kan echter ook uitgebreidere informatie laten zien. In dat geval kunnen personeelsleden hun gewerkte uren bijhouden, die aan een bepaalde taak zijn besteed. Deze registratie van tijd kan een aantal verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld inzicht geven in de tijd, die een taak gemiddeld duurt. Daaruit kan weer afgeleid worden wat de kosten van een bepaalde taak zijn geweest.

Mogelijkheden tijd registratie

Op het gebied van tijd registratie zijn er vele mogelijkheden beschikbaar. Voor het bijhouden van de uren van werknemers kan er gebruik worden gemaakt van speciale software. Een automatische urenregistratie levert elk bedrijf meerdere voordelen op. In de eerste plaats wordt met tijd registratie ook tijd gewonnen. Daarnaast kan de productiviteit met de informatie van de tijd registratie verhoogd worden, want de resultaten kunnen immers aan een analyse worden onderworpen. Overigens is het natuurlijk mogelijk om het systeem van tijd registratie te integreren met andere toepassingen, zoals een HR systeem. Ook een combinatie met een geautomatiseerde toegangscontrole of een bezoekerregistratie behoort tot de mogelijkheden. Voor elk bedrijf is er een geschikt systeem voor tijd registratie beschikbaar, variërend van alleen een prikklok tot een basisregistratie en van een tijd registratie voor alle denkbare situaties tot een combinatie met andere systemen. Bedrijven profiteren van het voordeel altijd inzicht te hebben over de uren, verlof en taakbesteding. Bovendien kan er altijd controle worden uitgevoerd op de aanwezige medewerkers en de aanwezige bezoekers. Met het systeem van registratie kan er bovendien preventiebeleid worden gevoerd op het gebied van ziekteverzuim.