Employee Self Service & e-HRM | Definitie – HRMsystemen.nl

Wat is Employee Self Service

De tijd dat er onzekerheid bestond over de beschikbaarheid en verwerking van persoonlijke gegevens via internet, ligt inmiddels ver achter ons. Het verklaart de toenemende rol van de cloud in bedrijfsapplicaties en het enorme aantal online oplossingen voor softwaretoepassingen die voorheen als vanzelfsprekend uitsluitend op hardware binnen de bedrijfsmuren draaide. In hoog tempo introduceerden softwareleveranciers de laatste jaren online versies van hun softwareoplossing en werd het mogelijk nieuwe functionaliteit toe te voegen. Employee Self Service (ESS) is hiervan een voorbeeld. Employee Self Service biedt extra functionaliteit bovenop de functionaliteit die we al van e-HRM software kende.

Op zoek naar passende HRM software voor uw organisatie?

Toegang tot eigen gegevens
Employee Self Service geeft medewerkers op elk moment online (geautoriseerd) toegang tot hun eigen gegevens, of dat vanaf de werkplek is, vanuit huis of een externe locatie. Met een ESS module kunnen medewerkers hun eigen boekingen, geplande roosters, berekende tijden en afwezigheden inzien, uitprinten en – afhankelijk van de autorisatie – wijzigen; digitaal verlof aanvragen en daarbij direct checken of directe collega’s al vrij hebben (aangevraagd) voor die bepaalde periode en zich vanuit huis ziek- of beter melden. Dat scheelt veel vragen, telefoontjes, formulieren en lijsten; een ontlasting van leidinggevenden, de HRM-afdeling en de salarisadministratie. Atimo personeelstechniek

HR gerelateerde online regelen

Met Employee Self Service regelt de medewerker zelf online via een web portal en/of mobile app HR gerelateerde zaken zoals NAW-gegevens wijzigen, salarisstrook/ jaaropgave inzien en downloaden, vrij vragen, declareren, ziek/beter melding doen (afhankelijk hoe dit in het bedrijf is geregeld), verlofoverzicht bekijken, status declaraties enzovoort. UNIT4

Verantwoordelijk zijn voor de eigen carrière
Employee Self Service is onderdeel van een concept waarbij een transitie plaatsvindt van verantwoordelijkheden van de afdeling Human Resources (HR) en manager naar de medewerker. In de meest eenvoudige vorm van self service kan een medewerker zelf zijn adres wijzigen. In een verdergaand self service concept kan een medewerker zelf vakanties plannen, zelf trainingen aanvragen, zelf een competentie analyse doen, kortom zelf verantwoordelijk zijn voor zijn/haar carrière. HR4 Solutions

Employee Self Service is zelfbediening
Employee Self Service staat voor zelfbediening in de meest uitgebreide vorm. In de huidige digitale wereld kun je alles zelf online regelen, waarom dan niet bij je werkgever?Voor de nieuwe generatie medewerkers is het onbegrijpelijk dat je een vakantie geheel online boekt, maar bij je werkgever een briefje moet invullen dat je graag vrij wil zijn. Naast de basisprocessen zoals verlof en digitale loonstroken, kan ESS gebruikt worden voor ieder willekeurig communicatieproces tussen medewerker en organisatie. Hierbij hoeft niet alleen maar aan traditionele HR-processen gedacht te worden maar bijvoorbeeld ook aan online urenverantwoording, declaraties, digitale gesprekscyclus of ieder ander proces tussen medewerker en organisatie. Een ESS/MSS oplossing zorgt voor een kostenbesparing, immers alle informatie wordt gestructureerd opgeslagen en digitaal verwerkt. Hiernaast zorgt u ook dat uw medewerkers beter bediend worden en de tevredenheid toeneemt. People Inc

Employee Self Service is flexibiliteit

Constant in verbinding staan met de belangrijkste waarden van de organisatie: de medewerkers. 24/7 toegang hebben tot het eigen personeelsdossier waarmee medewerkers de eigen gegevens altijd en overal inzichtelijk hebben. Via workflow kunnen werknemers zelf HR-processen starten, zoals verlofaanvragen, declaraties indienen en een verhuizing doorgeven. Waar en wanneer het medewerkers uitkomt. CTB Personele Systemen