Personeelsplanning software

  • Wat is personeelsplanning?
  • Welke software helpt u bij planningen maken en werkroosters?
  • Gebruik de gratis HRM box bij pakketselectie en bekijk hier alle HRM software leveranciers.

Met een goede personeelsplanning zorgt u ervoor dat uw processen op de meest optimale manier doorgang kunnen vinden. Door tijdig rekening te houden met de beschikbaarheid van medewerkers, voorziet u altijd in de personeelsbehoefte op dat moment. Personeelsplanning kent een strategische, tactische en operationele component. Met name bij de operationele variant is software onmisbaar. HRM software oplossingen kunnen hierin voorzien.

SELECTEER UW HRM OPLOSSING

Wat is personeelsplanning software?

Voor werkprocessen is personeel nodig. Dat kunnen eigen medewerkers zijn, maar ook inleenkrachten van buiten uw eigen organisatie. Beide groepen zijn door andere werkzaamheden, werktijden, verzuim, verlof of om andere redenen niet altijd beschikbaar. Om zeker te zijn dat er voldoende personeel beschikbaar is om uw werkprocessen optimaal te kunnen uitvoeren, zult u dus rekening moeten houden met deze beschikbaarheid.

Het is de essentie van personeelsplanning om op het juiste moment de beschikking te hebben over interne of externe medewerkers, die werkzaamheden kunnen verrichten van het niveau dat u op dat moment nodig heeft. Personeelsplanning software helpt u daarbij.

Personeelsplanning

Nieuwe HRM software nodig?

Lees deze adviezen!

Strategisch, tactisch en operationeel

Personeelsplanning kent drie niveaus. Strategische planning is voor de grote lijnen en de lange termijn. Dit gaat over de vraag wat uw organisatie over een paar jaar doet en hoeveel medewerkers u daarvoor met bepaalde competenties nodig heeft. Tactische personeelsplanning gaat over een kortere termijn. Als u perioden met een sterke toename of afname van personeel verwacht, zult u daar tijdig naar moeten handelen om op tijd te kunnen beschikken over de juiste medewerkers.

BIJ OPERATIONELE PERSONEELSPLANNING SPEELT HRM SOFTWARE EEN GROTE ROL

Bedrijven die seizoenen ervaren of projectmatig werken hebben hier zeker mee te maken. Opleidingsplannen en wervingscampagnes kunnen hiermee te maken hebben. Operationele planning gaat over de vraag hoe u het morgen en volgende maand regelt. Hier gaat het over roosters maken en ervoor zorgen dat er voldoende goede personeel beschikbaar en ingeroosterd is om aan de benodigde capaciteit aan menskracht te kunnen voldoen. Bij strategische en tactische personeelsplanning is de noodzaak van software nog niet zo heel groot. Bij operationele planning speelt software bij uitstek een grote rol.

Personeelsplanning software

De meeste planningssoftware wordt dan ook gebruik voor het samenstellen van werkroosters. Hierbij gaat het om de meest effectieve en efficiënte inzet van personeel en moet rekening gehouden kunnen worden met individuele voorkeuren en de totale kosten.

Met goede software zijn terugkerende diensten eenvoudig en snel in te plannen. Medewerkers geven zelf hun beschikbaarheid aan, informatie die ook al uit verlof- of verzuimregistratie van het HRM systeem kan blijken. Het informeren van de medewerkers over de tijd waarin zij ingeroosterd staan, kan automatisch. Ingeplande dagen verschuiven of ruilen is ook mogelijk.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Meer weten over HRM software?

Gebruik de kennisbank, download gratis boeken en whitepapers of stel ons uw vraag.

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact