HRM software toepassingen overzicht

 • Overzicht van alle HRM software toepassingen en benamingen
 • Weten waarvoor u HRM oplossingen nodig heeft
 • Gebruik de gratis HRM box voor alle informatie over HRM software

Dit overzicht toont u alle begrippen, benamingen, toepassingen en functies van HRM software. Zoekt u een oplossing voor één of meerdere van deze functionaliteiten, dan kan een HRM systeem u de oplossing bieden. Lees in dat geval meer over die functionaliteit(en) op deze website of maak gebruik van de boeken en whitepapers hierover. Gaat u een nieuwe oplossing selecteren, maak dan gebruik van de gratis HRM box. Hiermee beschikt u over alle informatie, zorgt u ervoor dat uw selectietraject succesvol kan verlopen en voorkomt u dat u cruciale fouten maakt. Voor salarissoftware en recruitment software zijn speciale secties op deze website ingericht.

SELECTEER UW HRM OPLOSSING

Waarvoor gebruikt u HRM software?

HRM software gebruikt u ter ondersteuning van bedrijfsprocessen die worden aangeduid met begrippen zoals:

 • HRM / HR
 • Human resource management
 • HCM
 • Human capital management
 • HRM / HR administratie
 • HCM administratie
 • Personeelszaken
 • Personeelsadministratie
 • Personeelsmanagement
Zo pakt u uw HRM softwareproject aan

Nieuwe HRM software nodig?

Lees deze adviezen!

HRM software toepassingen

HRM systemen worden gebruikt voor een groot aantal functies en toepassingen binnen de bovenstaande bedrijfsprocessen. Zoekt u een automatiseringsoplossing op één of meer van deze terreinen, dan is de kans groot dat HRM software daarvoor de oplossing kan bieden. U kunt dan bij de selectie van de software of een leverancier daarvan gebruik maken van de HRM box. Twijfelt u, neemt u dan gerust even contact op met het ICT informatiecentrum.

 • Digitaal personeelsdossier
 • Documenten en ID-bewijzen
 • Elektronisch-personeelsdossier
 • Functies en contracten
 • Historische gegevens
 • Medewerkersbestand
 • Personeelsadministratie
 • Personeelsdossiers
 • Personeelsgegevens
 • Beoordelingsgesprekken
 • Beoordelingssysteem
 • Competentiemanagement
 • Cursusbeheer
 • Functioneringsgesprekken
 • Learning management
 • Medewerkersprocessen
 • Opleidingenbeheer
 • Performance management
 • Prestatiemanagement
 • Studies en cursussen
 • Talentmanagement
 • Auto van de zaak
 • Bedrijfsauto beheer
 • Fiets van de zaak
 • Fleet management
 • Leaseauto
 • Leasefiets
 • Middelenbeheer
 • Verstrekkingen bedrijfsmiddelen
 • Wagenpark, wagenparkbeheer
 • Absenties
 • Afwezigheidsregistratie
 • Eigen verlofregelingen
 • Re-integratie dossier
 • Verlof
 • Verlofmanagement
 • Verlofregistratie
 • Verzuim
 • Verzuimmanagement
 • Verzuimrapportages
 • Verzuimregistratie
 • Ziekmeldingen
 • Aanwezigheidsbeheer
 • Overuren indienen
 • Overwerk registreren
 • Projectregistratie
 • Tijdregistratie
 • Urenregistratie
 • Urenverantwoording
 • Dashboard
 • HR analytics
 • HR analyse
 • People analytics
 • Arbeidscontracten
 • Bezettingsplanning
 • Personeelsplanning
 • Strategische HRM
 • Wet arbeidsmarkt in balans, WAB
 • Wet werk en zekerheid, WWZ
 • Digitale loonaangiftes
 • Loonadministratie
 • Loonbelasting afdracht
 • Loonbeslagen en leningen
 • Loonkosten
 • Loonmutaties
 • Loonschalen
 • Loonstroken
 • Payroll / payrolling
 • Salarisadministratie
 • Salariskosten
 • Salarismutaties
 • Salarisschalen
 • Salarisstroken
 • Salarisverwerking
 • Verloning
 • Declaraties
 • Reiskosten
 • Studiekosten
 • Vergoedingen
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Assessment
 • OnIine solliciteren
 • Recruitment
 • Sollicitatieportal
 • Sollicitaties
 • Werving en selectie
HRM software selectie

HRM software kiezen?

Deze kennis helpt u!

HRM software benamingen

Er is een groot aantal begrippen om alle software voor HRM toepassingen aan te duiden. Achter elk van de onderstaande begrippen kunt u de toevoeging software, app, applicatie, oplossing, pakket, platform, systeem, system of tool tegenkomen.

 • HRM
 • HR
 • Human resource management
 • HR management
 • HCM
 • Human capital management
 • HRM administratie
 • HR administratie
 • HCM administratie
 • Personeelszaken
 • Personeelsadministratie
 • Personeelsinformatie
 • Personeelsmanagement
 • Personeelsplanning
 • Verlofregistratie
 • Verzuimregistratie
 • Salaris
 • Loon
 • ESS
 • MSS
 • Salarisadministratie
 • Loonadministratie

Overige benamingen

 • Human Resource Information System (HRIS
 • Personeelssysteem
 • Talentmanagement software
 • Recruitment software
 • Payroll software
 • Kandidaatvolgsysteem
 • Personeelssoftware

Online oplossingen

 • Online Cloud based HRM
 • Cloud HRM
 • Employee self service (ESS)
 • HRM cloud
 • HRM in de cloud
 • HRM open source
 • Online HRM
 • SaaS HRM
 • Webbased HRM
 • Manager self service (MSS)
HRM software

Wat is HRM software?

Ontdek de mogelijkheden

Gebruik van gratis informatie

Het ICT informatiecentrum biedt u in diverse vormen gratis informatie over HRM software. Gebruik van deze informatie in zinvol als u één of meer van de volgende acties wilt doen of voorbereiden. Alle liggen ze op het terrein van het uitvoeren van een project, selectie en de keuze en implementatie.

 • HRM automatiseren
 • HRM digitaliseren
 • HRM software implementeren
 • HRM pakket kiezen
 • HRM optimaliseren
 • HRM software selecteren
 • HRM oplossing uitbreiden
 • HRM systeem verbeteren
 • HRM systemen vergelijken
 • HRM oplossing vernieuwen
 • HRM software vervangen

Daarnaast kunnen wij u helpen bij het vinden van:

 • Demo’s
 • Advies en consultancy
 • Adviseur
 • Consultant
 • Specialist
 • Leverancier of aanbieder

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Meer weten over HRM software?

Gebruik de kennisbank, download gratis boeken en whitepapers of stel ons uw vraag.

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact