HRM systeem implementeren

 • Hoe implementeert u een HRM systeem?
 • Adviezen en tips over HR implementatie
 • Gebruik de gratis HRM box voor alle informatie over HRM software

De implementatie van een HRM systeem bestaat uit alle werkzaamheden die nodig zijn om de software operationeel te maken. Als u gebruik maakt van een on premise oplossing kunnen dat technische werkzaamheden zijn, waaronder het configureren en installeren van de software. Maar bij HRM in de cloud kunt u dat deel overslaan en u beperken tot het configureren en het opleiden en trainen van medewerkers, zodat zij leren omgaan met het nieuwe systeem. Lees hier de tips en adviezen over HR implementatie.

ALLES OVER HRM SOFTWARE

Wat is een HRM systeem implementeren?

De implementatiefase volgt op de selectiefase. U bent nu in een situatie waarin:

 • U al een keuze van het HRM systeem heeft gemaakt.
 • U weet wie de leverancier is.
 • Alle oorspronkelijke doelen, wensen en eisen duidelijk zijn.
 • Uw HRM processen al in kaart zijn gebracht.
 • De keuze voor on-premise of de cloud gemaakt is.
 • Er draagvlak voor de nieuwe oplossing is bij medewerkers en leidinggevenden.
 • U weet of het HRM systeem onderdeel is van een breder bedrijfssoftwarepakket (ERP) of losstaand is.
 • U op zoek moet naar een implementatiepartner, als dat de HRM leverancier zelf niet is.
HRM systeem implementeren

Nieuw HRM softwareproject?

Lees dit boek!

Beslissende keuzes, fouten voorkomen

Zolang u nog niet aan de implementatie begonnen bent, kunt u met uw keuzes nog alle kanten op. Voordat u met implementeren begint is het daarom goed te realiseren dat er, eenmaal begonnen met implementeren, geen weg meer terug is. Als HRM projecten mislukken, dan blijkt dat altijd voor het eerst in de implementatiefase. Om die situatie te voorkomen is het verstandig de kennis uit het boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ (onderdeel van de HRM box) nogmaals goed door te laten dringen.

Niets is pijnlijker dan gaandeweg het project erachter te komen dat u eigenlijk uw oude HRM systeem aan het herbouwen bent met nieuwe software, dat u vergeet de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe software te implementeren in uw bestaande werkprocessen of dat er een functionaliteit gerealiseerd wordt die uw medewerkers niet wensen. Voorafgaand aan de implementatie kunt u deze situaties nog voorkomen en daarmee de kans op een succes project vergroten.

NIETS IS PIJNLIJKER DAN GAANDEWEG HET PROJECT ERACHTER TE KOMEN DAT U EIGENLIJK UW OUDE HRM SYSTEEM AAN HET HERBOUWEN BENT MET NIEUWE SOFTWARE

Tips en adviezen

Enkele HRM softwarespecialisten geven u hun tips en adviezen over het implementeren van een HRM systeem.

Zorg voor een concreet implementatieplan

Investeer in een goed partnership met de aanbieder. Zorg daarnaast voor een concreet implementatieplan, niet alleen van de kant van de leverancier, maar ook vanuit de eigen organisatie. Zorg ervoor dat deze op elkaar zijn afgestemd. Duidelijke mijlpalen met beslismomenten maken de risico’s inzichtelijk en te overzien. Snijd u zelf niet in uw vingers met een ‘fixed implementatie’. Implementaties zijn immers vastgesteld op basis van praktijkervaring. Bij een fixed implementatie hanteert de aanbieder een risico-opslag, die vaak onnodig kosten verhogend werkt. Juist in het implementatietraject heeft u flexibiliteit nodig. SD Worx

Stel een goed projectteam samen

Stel een projectteam samen, dat gedurende het HRM systeem implementeren dezelfde samenstelling blijft houden. Operationele zaken gaan meestal voor, waardoor teamleden bij hoge werkdruk het project een lagere prioriteit neigen te geven. Maak hen daarom in hun dagelijkse werkzaamheden voor hun projectdeel vrij. Laat de leverancier duidelijk communiceren met het projectteam over de diverse stappen die gezet gaan worden en wat van iedereen wordt verwacht.

Zorg dat de hele organisatie van de HR implementatie op de hoogte is, zodat er meer betrokkenheid bij en begrip voor de projectteamleden is. Communiceer dat een HRM project nu eenmaal tijd en inspanning kost en maak heldere afspraken. Weet dat bij veranderingen weerstand ontstaat, maar blijf erop vertrouwen dat met een goede begeleiding van de leverancier en een juiste inzet van de eigen organisatie succes volgt. Wisenose

HRM systeem implementeren

Nieuwe HRM software nodig?

Lees deze adviezen!

Laat u begeleiden door een HR professional

Maak iemand vrij voor het inrichten van het HRM systeem en laat het implementatieproces begeleiden door een HR professional. Deze adviseert over het gebruik van het systeem in uw organisatie en kan zo bijdragen aan een optimale afstemming op de processen. Daarnaast is het een prettige stok achter de deur en zorg je ervoor dat je maximaal gebruik maakt van alle beschikbare functionaliteit.

Maak een blauwdruk

Benoem een projectgroep waarin alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd zijn. Maak met deze groep een blauwdruk van het nieuwe HRM systeem en communiceer dit binnen de organisatie. Geef duidelijk aan wat de doelstellingen zijn en waarom er een nieuw systeem moest komen. De HR afdeling moet actief mee gaan doen met de bedrijfsvoering, in plaats van passief. CIBOD

Zorg voor duidelijke verwachtingen

Zorg voor aanvang van het softwareproject dat de verwachtingen duidelijk zijn op zowel het functionele vlak als qua planning. Maak duidelijke afspraken wie wat wanneer gaat doen. Wees voorbereid op de onvoorziene hobbels die in ieder project genomen moeten worden en zoek samen met de HRM leverancier naar de beste oplossing voor het ontstane probleem. Het allerbelangrijkste is om het grote geheel in de gaten te houden. Zorg dat u de gestelde doelstellingen niet uit het oog verliest. P&A Group

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact