Verlofregistratie | Toepassing HRM software - HRMsystemen.nl

Verlofregistratie met HRM software

Verlofregistratie is noodzakelijk om vakanties en vrije dagen van medewerkers bij te kunnen houden. Met moderne HRM software automatiseert u de administratie van verlofdagen eenvoudig en voorkomt u fouten en onduidelijkheden bij medewerkers en uw personeelsafdeling.

Verlof bijhouden

De meeste werknemers houden zelf hun vakantiedagen bij. Bijna alle werkgevers administreren dit ook. In gevallen waarin er verschillen ontstaan tussen het aantal geadministreerde dagen van werknemer en werkgever, ontstaan vervelende discussies. Door de administratie van verlofdagen te automatiseren met behulp van HRM software, voorkomt u deze discussies en hebben alle betrokkenen doorlopend inzicht in het actuele verlofsaldo.

Administratie verlofdagen
Met een verlofadministratie op papier is het lastig om veranderingen te verwerken. Het overzicht raakt vaak kwijt als er vakantiedagen ‘meegenomen’ mogen worden uit voorgaande jaren of als door wijziging van werktijden verlofrechten aangepast moeten worden.
Doorlopend is er een actueel inzicht in het saldo aan verlofdagen, hetgeen werkgevers ook beter inzicht geeft in de financiële consequenties van verlof.

Communicatie

Niet alleen de administratie van vrije dagen wordt beter van het geautomatiseerd bijhouden ervan, ook de communicatie erover tussen werkgever en werknemer wordt erdoor verbeterd. Het actuele aantal verlofdagen is zichtbaar en ook over in behandeling zijnde verlofaanvragen is de status bij werkgever en werknemer altijd inzichtelijk. Meer over verlofregistratie met HRM software leest u in de informatie van de HRM box.

Meer over HRM software

Een uitgebreide uitleg over HRM software, de toepassing ervan en andere aspecten leest u in het gratis boek ‘HRM software’, samengesteld door het ICT informatiecentrum.

Verlofregistratie

Verlofregistratie