Verlofregistratie met HRM software

  • Over de voordelen van geautomatiseerde verlofregistratie
  • Verlof bijhouden en verlofadministratie via online of app
  • Gebruik de gratis HRM box bij pakketselectie en bekijk hier alle HRM software leveranciers.

Verlofregistratie betreft het bijhouden van vakanties en vrije dagen van medewerkers. Met HRM software automatiseert u de administratie van verlofdagen eenvoudig en voorkomt u fouten en onduidelijkheden bij medewerkers en uw personeelsafdeling. Met employee self service (ESS) kunnen medewerkers eenvoudig zelf online de administratie van hun verlofdagen bijhouden en inzien.

WELKE HRM SOFTWARE HEEFT U NODIG?

Wat is verlofregistratie software?

De meeste werknemers houden zelf hun vakantiedagen bij. Bijna alle werkgevers administreren dit ook. In gevallen waarin er verschillen ontstaan tussen het aantal geadministreerde dagen van werknemer en werkgever, ontstaan vervelende discussies. Door de administratie van verlofdagen te automatiseren met behulp van online HRM software, voorkomt u deze discussies en hebben alle betrokkenen doorlopend inzicht in het actuele verlofsaldo.

MET MODERNE HRM SOFTWARE HEBBEN WERKGEVER EN WERKNEMER DOORLOPEND INZICHT IN HET ACTUELE SALDO AAN VERLOFDAGEN

Verlofregistratie automatiseren

Er zijn nog veel organisaties die verlof niet geautomatiseerd bijhouden. De enige vorm van registratie is dan in Excel of gaat met losse mailtjes of aantekeningen. Naast dat het overzicht ontbreekt, is het verlenen van toestemming voor verlof dan lastig. Bij HRM software is dat met één druk op de knop duidelijk en geregistreerd. Met een verlofadministratie op papier is het lastig om veranderingen te verwerken.

Het overzicht raakt vaak kwijt als er vakantiedagen ‘meegenomen’ mogen worden uit voorgaande jaren of als door wijziging van werktijden verlofrechten aangepast moeten worden. Met moderne HRM software is er doorlopend voor zowel werkgever als werknemer inzicht in het actuele saldo aan verlofdagen, hetgeen de werkgever ook beter inzicht geeft in de operationele en financiële consequenties van verlof.

Verlofregistratie

HRM selfservice voor medewerkers en managers

Maak kennis met eHRM, ESS en MSS

Moderne oplossingen

Niet alleen de administratie van vrije dagen wordt beter van het geautomatiseerd bijhouden ervan, ook de communicatie erover tussen werkgever en werknemer wordt erdoor verbeterd. Het actuele aantal verlofdagen is zichtbaar en ook over in behandeling zijnde verlofaanvragen is de status bij werkgever en werknemer altijd inzichtelijk. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van laptops, tablets en smartphones. Verlofregistratie leent zich dan ook bij uitstek voor mobiele toepassingen.

Verder lezen

Meer over verlofregistratie met HRM software leest u in de informatie van de HRM box.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact