Verzuimmanagement met HRM software

  • Hoe HRM software u helpt bij verzuimmanagement
  • Digitalisering van uw verzuimregistratie
  • Gebruik de gratis HRM box bij pakketselectie en bekijk hier alle HRM software leveranciers.

Verzuimmanagement is een belangrijke standaardfunctionaliteit van bijna alle HRM software. Hiermee houdt het systeem gegevens bij over de absentie van medewerkers, waaronder het moment en de duur van de afwezigheid. Daarnaast geeft het systeem u aan welke maatregelen als gevolg van het verzuim nodig zijn, zoals het inroosteren van vervangend personeel of contacten met het UWV. Naast dat het onderdeel kan zijn van een compleet HRM systeem, is er ook losse software voor verzuimmanagement beschikbaar.

ALLES OVER HRM SOFTWARE

Wat is verzuimmanagement software?

Als uw organisatie over een specifiek verzuimprotocol beschikt, dan legt u dat nauwkeurig en gedetailleerd vast binnen de HRM software. Het verzuimprotocol bestaat uit wettelijk taken, zoals verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en uit taken waarvoor uw bedrijf zelf kiest, zoals het toezenden van een kaartje aan een zieke medewerker.

Bij een ziekmelding start de HRM software deze taken automatisch op. De software weet welke acties nodig zijn, bereidt deze voor, stelt betrokken collega’s op de hoogte en maakt een actielijst. Zowel de bedrijfsarts als betrokken medewerkers van HRM afdeling weten hierdoor precies wat zij moeten doen.

HET HRM SYSTEEM HOUDT IN DE GATEN OF ALLE ACTIES VOLGENS HET VERZUIMPROTOCOL WORDEN UITGEVOERD

Digitalisering verzuimmanagement

Met verzuimmanagement software, los of als onderdeel van uw HRM systeem, houdt het systeem in de gaten of alle acties volgens het verzuimprotocol worden uitgevoerd. Hierdoor voldoet u gemakkelijker aan de eisen van het UWV op het gebied van ziekteverzuim. Het systeem stelt de meldingen die u moet zenden naar het UWV en uw arbodienst automatisch op. Papieren formulieren zijn daardoor bijna niet meer nodig. Bovendien voorkomt u boetes en kunt u de subsidieregelingen van het UWV beter benutten.

Verzuimmanagement

HRM software kiezen?

Deze kennis helpt u!

Terugdringen ziekteverzuim

De functie verzuimmanagement geeft u goed inzicht in het ziekteverzuim per periode, afdeling of medewerker. Met deze informatie kunt u tijdig maatregelen treffen om het ziekteverzuim op te vangen. Daarnaast helpt de informatie, die het systeem voor u inzichtelijk maakt, u bij het terugdringen van ziekteverzuim. Verzuimrapportages worden volledig geautomatiseerd opgesteld. U hoeft deze niet meer zelf (handmatig) te verzorgen, u weet dankzij de HRM software eerder welke maatregelen u moet treffen en u ziet daar sneller de effecten van.

Verder lezen

Lees meer over verzuimmanagement en HRM software in de HRM box en de andere gratis publicaties en media van het ICT informatiecentrum.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact