Beoordelingssysteem als onderdeel van HRM software

  • Wat is een beoordelingssysteem en welke voordelen zijn er?
  • Waaraan moeten een goed beoordelingssysteem en beoordelingstools voldoen?
  • Gebruik de gratis HRM box bij pakketselectie en bekijk hier alle HRM software leveranciers.

Een beoordelingssysteem maakt individuele en organisatorische prestaties en doelstellingen inzichtelijk en is daarmee een belangrijke functionaliteit van HRM software. Een belangrijk voordeel is dat alle informatie wordt verzameld in een actueel, volledig digitaal dossier. Resultaten van beoordelingen, afspraken omtrent ontwikkeling, competenties en feedback zijn allemaal in dit dossier te vinden. Zo weten werkgevers, HR managers en medewerkers aan welke zaken kan worden gewerkt en wat er verwacht wordt.

WELKE HRM SOFTWARE HEEFT U NODIG?

Wat is een beoordelingssysteem?

Een digitaal beoordelingssysteem of beoordelingssoftware bespaart u veel tijd. Ter voorbereiding op een functioneringsgesprek hoeft u geen papieren dossiers meer door te spitten en aan de hand van de opgestelde functieprofielen heeft u snel een vacatureomschrijving geformuleerd. Daarnaast maakt een beoordelingssysteem het mogelijk de workflow van een beoordeling te visualiseren.

Dit proces kunt u naar eigen behoefte inrichten. Zo kunt u digitaal handtekeningen verzamelen en notificaties en herinneringen laten versturen. Ook de terminologie die u gewend bent te hanteren, kunt u toepassen in het beoordelingssysteem. Het systeem is onderdeel van een complete HRM software oplossing of gebruikt u als losse tool.

MET EEN BEOORDELINGSSYSTEEM BESCHIKT U OVER ACTUELE INFORMATIE OVER DE KENNIS, COMPETENTIES, VAARDIGHEDEN EN ONTWIKKELINGEN VAN UW MEDEWERKERS

Inzicht in kennis, competenties en ontwikkeling

Met een beoordelingssysteem bent u in staat actuele informatie te raadplegen over de kennis, competenties, vaardigheden en ontwikkeling van uw medewerkers. Zo kunt u eenvoudig de juiste medewerkers kiezen voor werk- of projectgroepen en kunt u zien welke medewerker de meeste potentie heeft voor bepaalde functies. Met behulp van beoordelingsprofielen per functie kunt u medewerkers op een eenvoudige manier beoordelen.

Aan de hand van competenties kan per functie een profiel worden samengesteld en kunnen daarbij normscores worden aangegeven. Op basis hiervan kunt u het functioneren van een medewerker beter beoordelen. Als er grote verschillende zijn in de beoordeling van een medewerker en het beoordelingsprofiel met de gewenste scores, kunt u afspraken op het gebied van ontwikkeling vastleggen bij de beoordeling. Zo zijn de gemaakte afspraken altijd inzichtelijk.

Beoordelingssysteem

HRM software kiezen?

Deze kennis helpt u!

360° feedback

Het gebruik van 360° feedback maakt het mogelijk een medewerker te laten beoordelen door managers, collega’s en de medewerker zelf. Zo krijgt u een compleet beeld van de competenties en het functioneren van de medewerker en kunnen verschillen en overeenkomsten eenvoudig naast elkaar worden gelegd.

Waaraan moet een beoordelingssysteem voldoen?

Een beoordelingssysteem moet invulling kunnen geven aan de belangrijkste aspecten die medewerkers motiveren. Zo is een effectieve begeleiding en coaching door leidinggevenden belangrijk. Veel contact tussen werknemer en manager en veel tussenbeoordelingen werken beter dan slechts een jaarlijkse beoordelingsgesprek. Vaker een terugkoppeling is beter. HRM software die deze functionaliteit aanbiedt, faciliteert dit. Ook wil de medewerker bij de beoordeling zien waarvoor hij of zij het allemaal doet. Hiervoor is een koppeling met de algemene bedrijfsdoelen nodig.

Naarmate het commitment van een medewerker met bedrijfsdoelen groter wordt, zal deze medewerker meer loyaliteit naar de organisatie ontwikkelen en beter presteren. Persoonlijke doelen moeten dus in lijn liggen met de doelen die het bedrijf nastreeft. Tot slot speelt de beloning van een medewerker een grote rol bij de beoordeling en met name bij de eerlijkheid daarvan. Als medewerkers die zeer actief en productief zijn dezelfde waardering krijgen als medewerkers die veel minder actief zijn, werkt dat demotiverend. Om het verschil in beloning voor vergelijkbare functies te rechtvaardigen is goede verslaglegging nodig. Ook hierin kan goede HRM software een belangrijke rol spelen.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact