Beoordelingssysteem | HRM software - HRMsystemen.nl

Beoordelingssysteem als onderdeel van HRM software

Een beoordelingssysteem is een belangrijke functionaliteit van HRM software. Het maakt individuele en organisatorische prestaties en doelstellingen inzichtelijk. Op deze pagina vindt u informatie over een beoordelingssysteem als onderdeel van HRM software en de voordelen die een beoordelingssysteem heeft.

Digitaal en actueel dossier
Een beoordelingssysteem heeft als belangrijk voordeel dat alle informatie wordt verzameld in een volledig digitaal en actueel dossier. Resultaten van beoordelingen, afspraken omtrent ontwikkeling, competenties en feedback zijn allemaal in dit dossier te vinden. Zo weten u en uw medewerkers aan welke zaken kan worden gewerkt en wat er verwacht wordt.

Welke HRM software past bij uw organisatie?

Een beoordelingssysteem bespaart tijd

Een digitaal beoordelingssysteem als onderdeel van HRM software bespaart u continu veel tijd. Zo hoeft u geen papieren dossiers meer door te spitten ter voorbereiding van een functioneringsgesprek en heeft u binnen no-time een vacature geformuleerd aan de hand van de door u opgestelde functieprofielen. Zo houdt u tijd over voor andere zaken.

Flexibiliteit in visualisatie en labelling beoordelingsworkflow
Een beoordelingssysteem maakt het mogelijk de workflow van een beoordeling te visualiseren. Dit proces kunt u zelf naar eigen behoefte inrichten. Zo kunt u digitaal handtekeningen verzamelen en notificaties en herinneringen laten versturen. Ook de terminologie die u gewend bent te hanteren kunt u toepassen in het beoordelingssysteem.

Actueel inzicht in kennis, competenties, vaardigheden en ontwikkeling
Met een beoordelingssysteem bent u in staat actuele informatie te raadplegen over de kennis, competenties, vaardigheden en ontwikkeling van uw medewerkers. Zo kunt u eenvoudig de juiste medewerkers kiezen voor werk- of projectgroepen en kunt u zien welke medewerker de meeste potentie heeft voor bepaalde functies.

Beoordelingsprofielen gebruiken met een beoordelingssysteem

Een beoordelingssysteem beschikt vaak over de mogelijkheid beoordelingsprofielen te gebruiken. Beoordelingsprofielen per functie maken het mogelijk medewerkers op eenvoudige wijze te beoordelen. Aan de hand van competenties kan een profiel per functie worden samengesteld en kunnen bijbehorende normscores worden aangegeven. Op basis van dit beoordelingsprofiel kunt u het functioneren van medewerkers beoordelen.

Als er discrepanties zichtbaar zijn in de beoordeling van een medewerker en het beoordelingsprofiel met de gewenste scores, dan kunt u eenvoudig afspraken op het gebied van ontwikkeling vastleggen in de beoordeling. Zo zijn de gemaakte afspraken inzichtelijk.

360° feedback
Het gebruik van 360° feedback maakt het mogelijk een medewerker te laten beoordelen door managers, collega’s en de medewerker zelf. Zo krijgt u een compleet beeld van de competenties en het functioneren van de medewerker en kunnen verschillen en overeenkomsten eenvoudig naast elkaar worden gelegd.