Elektronisch personeelsdossier | HRM – HRMsystemen.nl

Elektronisch personeelsdossier

Het elektronisch personeelsdossier bevat als onderdeel van HRM software alle documenten die een relatie hebben met het dienstverband tussen werkgever en werknemer. In plaats van fysieke, papieren personeelsdossiers, bevat het elektronische personeelsdossier alle documenten digitaal. Dit biedt grote voordelen.

Voordelen

In veel gevallen maakt het elektronisch personeelsdossier deel uit van e-HRM software. Hierdoor is het dossier op ieder moment en overal online te raadplegen voor zowel werkgever als werknemer. Ieder geeft daarbij zijn eigen rechten. Delen die afgeschermd moeten worden van de werknemer, blijven voor hem of haar onbereikbaar. Uit oogpunt van duurzaamheid wordt het verminderde gebruik van papier als voordeel genoemd. Doordat verzending van poststukken afneemt, nemen ook interne kosten en portokosten af. Vaste stramienen en sjablonen zorgen voor eenduidige documenten. De structuur hiervan bepaalt u zelf.

Inhoud personeelsdossier

Alle documenten worden digitaal opgeslagen, waaronder e-mails, contracten, brieven, rapportages, leaseafspraken en loongeschiedenis. Ook de digitale loonstrook maakt onderdeel uit van het personeelsdossier. Daarnaast worden afspraken vastgelegd over werktijden, regelingen rond vrije dagen, bonussen, enz. Doel van het elektronisch personeelsdossier is om zoveel mogelijk informatie te bundelen, zodat deze op één centrale plek digitaal voor de betrokkenen beschikbaar is. Het digitale personeelsdossier toont hiermee optimaal de kracht en voordelen van HRM software.

Meer over HRM software

Een uitgebreide uitleg over HRM software, de toepassing ervan en andere aspecten leest u in het gratis boek ‘HRM software’, samengesteld door het ICT informatiecentrum.

Elektronisch personeelsdossier

Elektronisch personeelsdossier