Competentiemanagement | HRM software – HRMsystemen.nl

Competentiemanagement, competenties beoordelen en vastleggen

De (half)jaarlijkse beoordelingen zijn voor iedere leidinggevende verplichte kost. Dit intensieve proces waarbij zij medewerkers beoordelen kost iedere leidinggevende veel tijd en kan worden gefaciliteerd door middel van competentiemanagement software. Op deze pagina vindt u informatie over voordelen van deze software voor competentiemanagement.

Digitaal en actueel dossier
Competentiemanagement software verzamelt alle informatie in een volledig digitaal en actueel dossier. Resultaten van beoordelingen, afspraken omtrent ontwikkeling, competenties en feedback zijn in dit dossier te raadplegen. Zo weten u en uw medewerkers aan welke zaken kan worden gewerkt en welke doelen er zijn.

Competentiemanagement software zorgt voor efficiëntie en besparing

Beoordelingen zorgen vaak voor een intensieve papierstroom: Formulieren worden aan de hand van een template ingevuld, becommentarieerd, ondertekend en opgenomen in het personeelsdossier. Naast de (half)jaarlijkse beoordeling kan ook het ontwikkelplan veel tijd en papier kosten. Wanneer een klant wordt gevraagd feedback te geven op het presteren van je medewerkers of wanneer medewerkers feedback op elkaar mogen geven, wordt het beoordelingstraject nog ingewikkelder.

Het gebruik van competentiemanagement software zorgt ervoor dat al het papierwerk gedigitaliseerd wordt, waardoor er op dit gebied veel kosten worden bespaard. Bovendien zorgt de digitalisering voor een efficiëntieslag en versnelling van het proces, waardoor er ook veel tijd wordt bespaard. Formulieren blijven niet meer rondzwerven, maar worden gelijk in het digitale dossier verwerkt, waardoor een volgende stap in het beoordelingstraject sneller van start kan gaan.

Meer over HRM software

Een uitgebreide uitleg over HRM software, de toepassing ervan en andere aspecten leest u in het gratis boek ‘HRM software’, samengesteld door het ICT informatiecentrum.

Competentiemanagement

Competentiemanagement

Competenties en gedrag gerapporteerd
Aan competentie gerelateerde termen, zoals “verantwoordelijkheid”, “proactiviteit” en “creativiteit” zijn vaak abstract. Het bijbehorende gedrag is echter concreet en duidelijk herkenbaar. Zo kan een leidinggevende en de medewerker zelf dit gedrag eenvoudig beoordelen. U kunt zelf competenties en het bijbehorende gedrag labellen in de competentiemanagement software, waarna het systeem enquêtes uitstuurt naar de betrokkenen (bijvoorbeeld klanten of collega’s). Het systeem bewaakt de voortgang van het proces en kan de output vertalen naar standaardrapportages, zoals een beoordeling of een ontwikkelplan.

Eenvoudig de juiste werknemer op het juiste project
Competentiemanagement software zorgt ervoor dat u actuele informatie kunt raadplegen over kennis, competenties, vaardigheden en ontwikkeling van uw medewerkers. Zo kunt u aan de hand van de gegevens rond competentie en gedrag eenvoudig de juiste medewerkers kiezen voor bepaalde projecten of om uit te zetten bij een klant.

Sturing aan doelen

Het gebruik van competentiemanagement software zorgt voor de mogelijkheid om gericht sturing te geven aan doelen die een organisatie wil bereiken. Gewenst gedrag van medewerkers wordt concreet benoemd en via enquêtes teruggekoppeld aan de medewerkers. Op deze manier wordt voor de medewerkers inzichtelijk welke competenties en welk gedrag de organisatie graag ziet en met welk doel.

Competentiemanagement software hulpmiddel bij coaching
De software geeft medewerkers aan de hand van hun beoordeling een bepaalde score voor de gevraagde competenties. De ontwikkeling van de medewerkers is terug te zien in de ontwikkeling van hun scores. Leidinggevenden krijgen hierdoor een concreet middel voor de coaching van medewerkers. Ze kunnen de ontwikkeling in gewenst gedrag met deze gegevens koppelen aan hun coachingsactiviteiten.