Competentiemanagement software

  • Wat is competentiemanagement software?
  • Wat zijn de voordelen en eigenschappen?
  • Gebruik de gratis HRM box bij pakketselectie en bekijk hier alle HRM software leveranciers.

Competentiemanagement is gericht op het ontwikkelen en benutten van vaardigheden van medewerkers met het doel om zowel de persoonlijke loopbaandoelen van medewerkers als de bedrijfsdoelen optimaal te dienen. Voor de vastlegging, meting en administratie daarvan bestaat speciale software. Deze competentiemanagement software is meestal onderdeel van een grotere HRM oplossing.

ALLES OVER HRM SOFTWARE

Wat is competentiemanagement software?

Om de voortgang in de ontwikkeling van medewerkers te kunnen volgen en om meetpunten vast te leggen over toekomstige ontwikkelingen, is het belangrijk hiervoor binnen uw organisatie een goed proces in te richten. Alleen als dit proces goed georganiseerd en gedocumenteerd is, kunnen medewerkers optimaal worden voorbereid op toekomstige taken en heeft de werkgever zicht op welke medewerkers het best kunnen worden ingezet voor bepaalde werkzaamheden.

Hierbij past ook gericht talentmanagement. Bijna altijd gaat het daarbij om win-win: zowel werkgever als werknemer profiteren van een goede match tussen de capaciteiten, vaardigheden, talenten, kennis en kunde van de medewerker enerzijds en de behoefte van de werkgever aan goed gemotiveerde en op de juiste plek zittende medewerkers anderzijds. Om dit proces te ondersteunen is competentiemanagement software nodig.

HET BIEDT U VOORDELEN ALS UW COMPETENTIEMANAGEMENT SOFTWARE ONDERDEEL IS VAN HET HRM SYSTEEM

Softwareoplossingen

De meest logische oplossing is als de competentiemanagement software onderdeel is van een HRM systeem. Hierdoor zijn direct ook alle andere gegevens van een werknemer beschikbaar, zoals het personeelsdossier met persoonlijke informatie, contractinformatie, opleidingsgegevens en de verslaglegging van beoordelingsgesprekken.

Competentiemanagement software verzamelt alle informatie in een volledig digitaal en actueel dossier. Resultaten van beoordelingen, afspraken omtrent ontwikkeling, competenties en feedback zijn in dit dossier te raadplegen. Zo weten u en uw medewerkers aan welke zaken kan worden gewerkt, welke doelen er zijn en hoe hun persoonlijk ontwikkelplan eruit ziet.

Zo pakt u uw HRM softwareproject aan

Nieuwe HRM software nodig?

Lees deze adviezen!

Het gebruik van competentiemanagement software zorgt ervoor dat al het papierwerk gedigitaliseerd is, waardoor er op dit gebied veel kosten worden bespaard. Bovendien zorgt de digitalisering voor een efficiëntieslag en versnelling van het proces, waardoor er ook veel tijd wordt bespaard. Formulieren blijven niet meer rondzwerven, maar worden gelijk in het digitale dossier verwerkt, waardoor een volgende stap snel kan worden gezet.

Ook zorgt het gebruik van competentiemanagement software ervoor dat gericht sturing kan worden gegeven aan doelen die een organisatie wil bereiken. Gewenst gedrag van medewerkers wordt concreet benoemd en via enquêtes teruggekoppeld aan de medewerkers. Op deze manier wordt voor de medewerkers inzichtelijk welke competenties en welk gedrag de organisatie graag ziet en met welk doel. Het HRM systeem bewaakt de voortgang van het proces en kan de output vertalen naar standaardrapportages, zoals een beoordeling of een ontwikkelplan.

Competentiemanagement

Wat is HRM software?

Ontdek de mogelijkheden

Competentiemanagement software en coaching

De software geeft medewerkers aan de hand van hun beoordeling een bepaalde score voor de gevraagde competenties. De ontwikkeling van de medewerkers is terug te zien in de ontwikkeling van hun scores. Leidinggevenden krijgen hierdoor een concreet middel voor de coaching van medewerkers. Ze kunnen de ontwikkeling in gewenst gedrag met deze gegevens koppelen aan hun coachingsactiviteiten.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact