HR analytics

  • Wat is HR analytics?
  • Welke voordelen bieden datagedreven HR en HR analytics?
  • Gebruik de gratis HRM box bij pakketselectie en bekijk hier alle HRM software leveranciers

De invloed van data en datagedreven werken worden steeds groter. Binnen commerciële en financiële afdelingen staan data management en data analytics al volop in de belangstelling. HR is daar lange tijd bij achtergebleven. De inhaalslag is inmiddels begonnen en de toepassing van data analyse door HR afdelingen heeft een naam: HR analytics. Vanuit business intelligence worden er oplossingen aangeboden. Maar grotere HRM software oplossingen bieden ook steeds meer mogelijkheden voor data analytics.

WELKE HRM SOFTWARE HEEFT U NODIG?

Wat is HR analytics?

Data analytics wordt gebruikt om inzicht te krijgen in processen, mensen, kosten, enz. Doel van dat inzicht is om aan de hand van kentallen, ratio’s en allerlei andere meetwaarden betere beslissingen te kunnen nemen. Met name het management heeft daarom baat bij analytische functionaliteit. Het inzicht wordt verkregen aan de hand van data.

Naarmate meer data beschikbaar is, kunnen betrouwbaardere uitspraken gedaan worden over de verbanden tussen processen en ontwikkelingen van waaruit de data afkomstig is. Met het inzicht kunnen voorspellingen gedaan worden over toekomstige ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Zoals binnen alle werkprocessen waarin data analytics steeds vaker wordt toegepast, is de verwachting dat datagedreven HR ook snel veel nieuwe toepassingen zal krijgen.

HR analytics

Nieuwe HRM software nodig?

Lees deze adviezen!

Datagedreven HR

Medewerkers presteren beter als zij op de goede plek zitten, die past bij hun competenties, ambities en sociale behoeften. Situaties die daar niet toe bijdragen moeten voorkomen worden en kunnen uiteindelijk bijdragen aan meer ziekteverzuim, een lagere productiviteit of een voortijdig afscheid omdat de werknemer een andere baan zoekt. In het in data vast te leggen gedrag van medewerkers of de omstandigheden waarin zij moeten werken, kunnen door HR analytics patronen ontdekt worden die een indicatie zijn van ontevredenheid of andere aspecten.

Ook op andere terreinen binnen het werkgebied HR zijn op een vergelijkbare manier analyses mogelijk die inzicht geven in trends en ontwikkelingen, die uw organisatie juist wel of niet wenst. Hierdoor heeft HR analytics ook toepassingen binnen recruitment, prestatie- en performancemanagement, talentmanagement of het plannen van opleidingen.

MIDDELS HR ANALYTICS KUNT U PATRONEN ONTDEKKEN DIE EEN INDICATIE ZIJN VAN DE TEVREDENHEID VAN WERKNEMERS. U KUNT INGRIJPEN VOOR HET TE LAAT IS

Presentatie

Om de cijfers inzichtelijk maken wordt gebruik gemaakt van dashboards. Bij analyses die continu kunnen plaatsvinden geven deze op ieder moment van de dag een reële weergave van de actuele situatie. Daarmee is dit een praktisch managementtool. Een andere vorm van presentatie is door middel van rapporten. U kunt daar zelf uw keuze in maken. Ook bepaalt u welke kentallen voor u het belangrijkste zijn; de key performance indicators (KPI’s). Die kunnen te maken hebben met persoonlijke prestaties, prestaties als team of prestaties van de hele organisatie.

HR analytics

HRM software kiezen?

Deze kennis helpt u!

Implementatie van HR analytics

Als u binnen uw HRM software gebruik wilt maken van data analyse voor HR doeleinden, begint uw project met de vraag wat u nastreeft. Wat zijn uw doelen en welk resultaat beoogt u? Belangrijk is om u in deze fase al af te vragen of de data die u daarvoor nodig heeft beschikbaar is of kan komen. Veiligheid en privacy spelen hier ook een rol bij. Niet alle data van medewerkers kunt u zomaar voor HR analytics gebruiken, zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Het samenstellen van de rapporten of het inrichten van uw dashboards is specialistisch werk. Daar zult u waarschijnlijk data analisten voor nodig hebben. Daarna zullen nog de nodige rondes voor finetuning nodig zijn, nog los van telkens nieuwe behoeften aan nieuwe analyses. Dat biedt u uiteindelijk een optimaal gebruik van uw HRM software.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Meer weten over HRM software?

Gebruik de kennisbank, download gratis boeken en whitepapers of stel ons uw vraag.

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact