Voordelen HRM software

 • Voordelen van HRM software worden nog te weinig benut
 • Moderne HRM toepassingen hoeven niet veel te kosten
 • Gebruik bij de keuze van nieuwe software de gratis HRM box

Veel voordelen van HRM software blijven onbenut. En dat ondanks dat HRM software er al is voor een paar euro per medewerker per maand en human resource management (HRM) een minstens zo belangrijke rol in organisaties heeft als de financiële administratie, klantbeheer, sales of orderverwerking. Terwijl steeds vaker wel gebruik gemaakt wordt van moderne financiële, CRM of ERP software, blijft HRM software achter. Waarom blijven veel HR afdelingen hangen in oude systemen? Wat missen zij? En hoe weet u wat u nog mist?

SELECTEER UW HRM OPLOSSING

Verouderde systemen

Een kwart van alle bedrijven in het mkb heeft geen goed zicht op personeelskosten en kan geen uitspraken doen over de efficiëntie van hun personeel. Dat bleek uit onderzoek van SD Worx afgelopen jaar. Reden is dat deze bedrijven hun HRM onvoldoende geautomatiseerd hebben en werken met te eenvoudige of inmiddels verouderde systemen.

Hierdoor missen zij veel mogelijkheden om hun HR processen te verbeteren, deze goedkoper te maken en iets te doen met de vele data die uit HR processen beschikbaar komt. Daarnaast missen zij de voordelen die goed geautomatiseerde HR processen bieden bij het werven van personeel, het behouden daarvan en het vergroten van hun betrokkenheid.

HRM SOFTWARE VERBETERT HET WERK VAN DE HR AFDELING EN GEEFT IEDERE MANAGER EXTRA TOOLS OM MEDEWERKERS BETER EN EFFICIËNTER AAN TE STUREN

Hoe is dat bij u?

In hoeverre het gebruik van nieuwe HRM software in uw organisatie voordelen biedt en tot verbetering kan leiden, kunt u  afleiden uit uw antwoorden op de onderstaande vragen.

 • Heeft u volledig zicht op alle kosten van uw personeel?
 • Hebben managers zicht op de efficiëntie van hun medewerkers?
 • Lopen wervingsprocedures gesmeerd?
 • Heeft u volledig zicht op verlof en verzuim?
 • Helpt data over verzuim u bij het terugdringen daarvan?
 • Kunnen uw medewerkers zelf hun loonbetalingen, verlof en verzuim inzien?
 • Kunt u analyses maken om medewerkers optimaal in te zetten?
 • Kunt u de beschikbaarheid van personeel snel aanpassen op verstoringen?
 • Weet u in welke mate uw medewerkers tevreden zijn met hun werk?
 • Kunnen uw medewerkers zelf zaken online regelen, zodat u uw HR medewerkers ontlast?
 • Kunt u snel nieuwe regelingen toepassen op het salaris als daarin iets wijzigt?
 • Kunnen medewerkers eenvoudig verlofaanvragen of declaraties indienen?
 • Zijn uw personeelsdossiers goed beveiligd en zijn backups goed geregeld?
 • Beschikt u over flexibele mogelijkheden voor project- en urenregistratie?
 • Kunnen medewerkers hun beoordelingen teruglezen?
 • Hebben managers inzage in de rendement van hun medewerkers?
 • Beheren medewerkers hun eigen basisinformatie?
 • Besteedt uw HR afdeling veel tijd aan herhalende werkzaamheden?
 • Kunt u eenvoudig communiceren met uw medewerkers?
 • Zijn HR processen soms te omslachtig en duren deze te lang?

Deze keuze heeft u

Als nieuwe HRM software wordt overwogen, wordt vaak vooral gekeken naar de voordelen en gemakken die deze biedt voor de HR afdeling zelf. Minstens zo belangrijk is het echter om ook te kijken naar de voordelen voor de medewerkers en managers in de rest van de organisatie. HRM software verbetert namelijk niet alleen het werk van de HR afdeling, het geeft iedere manager extra instrumenten om zijn of haar afdeling beter en efficiënter aan te sturen.

KIJK OOK NAAR DE VOORDELEN VAN HRM SOFTWARE VOOR MEDEWERKERS EN MANAGERS IN DE REST VAN DE ORGANISATIE

Daarnaast hebben moderne HRM oplossingen ook direct en indirect invloed op medewerkerstevredenheid. Dat komt vooral omdat deze oplossingen personeel doorlopend de tools bieden om verlof, verzuim, urenregistratie, beoordelingen, ontwikkeling, studie, declaraties of salaris in te zien en te beheren. Het geeft uw medewerkers meer grip op de informatie van én over hen.

Geen investeringen

Drie argumenten komen vaak terug bij het uitstellen van een nieuwe HRM software implementatie: hoge kosten, gebrek aan tijd en complexiteit. Ooit was dat inderdaad zo. Maar met de moderne online HRM oplossingen gelden deze argumenten niet meer.

Al vanaf een paar euro per maand per medewerker kunt u beschikken over een online omgeving waarin de HR afdeling, medewerkers en managers hun HR zaken vanaf hun laptop, tablet of smartphone kunnen inzien en regelen. Configureren is het enige dat nodig is, software installeren is niet nodig. De grootste drempel is nu nog het aanpassen (verbeteren en stroomlijnen!) van HR processen en het meekrijgen van alle HR medewerkers. Daarna gaat er meestal een wereld van nieuwe mogelijkheden open voor alle gebruikers: de HR afdeling en alle medewerkers.

Alles over het starten, organiseren en uitvoeren van een HRM softwareproject is onderdeel van de HRM box.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact