Wat is HRM software | Definitie en toepassing - HRMsystemen.nl

Wat is HRM software

Wat is HRM software, wat zijn de voordelen ervan en hoe helpt deze software uw organisatie met het effectiever en efficiënter maken van uw personeelsadministratie? Met artikelen op HRMsystemen.nl, whitepapers en vooral ook eigen boeken, andere publicaties en de gratis HRM box geeft het ICT informatiecentrum in vele vormen en via diverse media antwoord op deze vragen. In de boeken ‘HRM software’ en ‘HRM software selectie’ leest u de visies, tips en adviezen van meerdere HRM software specialisten die als kennispartner verbonden zijn aan het ICT informatiecentrum.
 

HRM processen sneller uitvoeren

HRM software ondersteunt HRM processen in de breedste zin. Personeelsinformatie- en salarissystemen kennen al een lange historie als basisadministratie voor HRM. Daarnaast bestaan er veel toepassingen voor de meer strategische kant van HRM, zoals voor talentmanagement, assessment, recruitment, arbeidsmarktcommunicatie, etc. E-HRM is een veelgebruikte verzamelnaam voor diverse HRM-modules of toepassingen die hun bestaansrecht en hun kracht vooral ontlenen aan het internet (zoals ESS/MSS, social networks, vacaturesites en online solliciteren).

Door middel van goed geconfigureerde en gebruiksvriendelijke software kan de afdeling HRM haar processen niet alleen sneller uitvoeren, maar ook kwalitatief beter. Goede HRM software is namelijk geen doel op zichzelf, maar de gegevens die ermee worden vastgelegd dienen voor de informatie van HRM zelf en van de organisatie als geheel. Door de informatievoorziening als een basisvoorwaarde te behandelen, iets wat gewoon op orde hoort te zijn (‘administrative excellence’), kan HRM al haar aandacht wijden aan haar overige kerntaken en strategische vraagstukken. Wisenose

HRM software zorgt voor kostenbesparing

HRM software, en software in het algemeen, versnelt specifieke (HRM) processen en zorgt voor een kostenbesparing. Het geeft de HRM afdeling meerwaarde in de organisatie en is voor iedere gebruiker een plezier om mee te werken. Verder moet het eenvoudig te koppelen zijn met andere systemen en op verzoek van de gebruiker snel zijn aan te passen.

HRM software moet taken overnemen die HRM medewerkers vervelend vinden of tijdrovend zijn. Hierdoor kan de HRM medewerker werk doen wat echt van belang is voor de interne klant en onderneming. Tevens moeten er goede management rapportages beschikbaar zijn zodat het beleid regelmatig getoetst en bijgesteld kan worden. Alphium

Realiseren van strategische doelstellingen
HRM software is gereedschap ter ondersteuning van administratieve en tactische processen en daarmee een hulpmiddel voor de realisatie van strategische doelstellingen. Denk hierbij aan de salarisadministratie en de randvoorwaardelijke (en soms verplichte) registratie van persoonsgegevens.

Op tactisch niveau wordt de software ingezet voor mobiliteit, medewerkerontwikkeling en het faciliteren van de medewerker als regisseur van zijn eigen ontwikkeling. Vaak maakt de medewerker gebruik van dezelfde tool om een loon- of jaarstrook te kunnen inzien, feedback te kunnen geven op een beoordeling en als assessor op te kunnen treden in een 360 graden feedback. Op strategisch niveau is vooral het kunnen bieden van relevante managementinformatie van belang. Denk aan het genereren van ken- en stuurgetallen op het gebied van in-, door- en uitstroom, gerealiseerde loonkosten ten opzichte van de begroting en inzicht in de medewerkerstevredenheidsresultaten. Doordat de administratieve taken meer en meer bij de bron kunnen worden uitgevoerd en doordat werkstromen van de juiste accorderingen kunnen worden voorzien, wordt de administratieve organisatie steeds effectiever en efficiënter. Hierdoor ontstaat tijd en ruimte om meer strategische bedrijfsdoelstellingen door te vertalen naar de HR praktijk, en om deze doelstellingen te kunnen vastleggen, monitoren en bijsturen. ADP Nederland

Meer over HRM software

Een uitgebreide uitleg over HRM software, de toepassing ervan en andere aspecten leest u in het gratis boek ‘HRM software’, samengesteld door het ICT informatiecentrum. U kunt het hier als e-book aanvragen. Wilt u het liever per post ontvangen, vult u dan uw postadres in. Uw gegevens komen niet ter inzage van derden.

HRM software

Ontwikkelen van medewerkers
HRM software is software die de HR medewerker en salaris administrateur helpt bij het bereiken van hun doelen. Die doelen zijn ons inziens onder andere het ontwikkelen van medewerkers, het bijhouden van personeelsdossiers en zorgen voor een vlekkeloze salarisverwerking. HRM software dient uitgebreide mogelijkheden te bieden met betrekking tot personeelsdossiers. HR medewerkers kunnen op die manier onderdelen uitkiezen die relevant zijn voor hún organisatie. Het ontwikkelen van de medewerkers kan op verschillende manieren gebeuren; HRM software kan hierin ondersteunen met onder andere competentie-management, de beoordelings- en functioneringscyclus ondersteunen, 360 graden feedback en opleidingen.

Door de inzet van (webgebaseerde) oplossingen kan de HR afdeling veel taken daar neerleggen waar ze horen: in de organisatie bij managers en medewerkers. Met behulp van specifieke softwareoplossingen kunt u zich meer richten op organisatorische vraagstukken. Zo draagt ICT bij aan de strategische positie van HRM in uw organisatie. De invulling hiervan ligt geheel bij uw expertise en die van uw HRM medewerkers. De juiste inzet van (e-)HRM software biedt u als HRM professional de tijd en ruimte om zich bezig te houden met de adviserende functie zodat u op deze manier waarde aan uw organisatie en aan uw medewerkers toe kan voegen. UNIT4