Wat is manager self service?

  • Wat zijn de eigenschappen en voordelen van manager self service?
  • Hoe ervaren managers MSS?
  • Gebruik de gratis HRM box voor alle informatie over e-HRM software en MSS

Manager self service (MSS) maakt het voor leidinggevenden mogelijk om online toegang te hebben tot gegevens van de personeelsadministratie van medewerkers waaraan zij leiding geven. Samen met employee self services (ESS) is MSS basis van e-HRM, waarbij het gaat om het zoveel mogelijk online en decentraal uitvoeren van HR taken. Waar ESS de werknemer alle tools biedt rond het inzien en regelen van HR zaken, doet MSS dat voor de manager. Het levert beiden en de organisatie grote voordelen op.

WELKE HRM SOFTWARE HEEFT U NODIG?

Wat is manager self service?

Met manager self service regelen managers zelf een gedeelte van de HR werkzaamheden. Positief aspect daarvan is dat de betrokkenheid van managers hierdoor toeneemt. Zij hebben toegang tot actuele informatie, zien daardoor eerder hoe de stand van zaken rond medewerkers is en kunnen sneller ingrijpen als dat noodzakelijk mocht zijn. Zonder tussenkomst van de HR afdeling kunnen managers met MSS bijvoorbeeld declaraties beoordelen, verzuim registreren of verlof verlenen, personeelsdossiers raadplegen of aanpassen of arbeidsovereenkomsten bekijken of wijzigen. Als gebruik gemaakt wordt van HR analytics zijn ook stuurgetallen inzichtelijk en kan de manager daarop zijn of haar beslissingen baseren.

OOK WORDT DE COMMUNICATIE TUSSEN MANAGERS EN MEDEWERKERS GEMAKKELIJKER

Samenwerking ESS en MSS

Door de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van managers vervallen enkele taken van de HR afdeling. Deze wordt minder belast, kan extra tijd besteden aan andere werkzaamheden en kan zich meer focussen op de grote lijnen van personeelsmanagement, ontwikkeling en planning. Ook wordt de communicatie tussen managers en medewerkers over allerlei aspecten van de arbeidsrelatie gemakkelijker. Management self services en employee self service maken immers deel uit van hetzelfde e-HRM systeem.

ESS en MSS

HRM selfservice voor medewerkers en managers

Maak kennis met eHRM, ESS en MSS

Wat zeggen specialisten?

Diverse e-HRM softwarespecialisten zijn kennispartner van het ICT informatiecentrum. Zij geven hieronder enkele definities en toepassingen van MSS aan.

Toegang voor leidinggevenden

Manager self service biedt managers en leidinggevenden toegang tot HR dossiers van hun afdeling en de mogelijkheid om deze te raadplegen, accorderen, beheren of te wijzigen. Voor hun personeelsverantwoordelijkheden hebben managers veelal op uiteenlopende momenten gegevens van hun medewerkers nodig. Via MSS kunnen ze deze op elk gewenst moment oproepen. Bovendien maken managers integraal deel uit van HR processen, zoals verlof, beoordelen en salariswijziging. Managers kunnen hun rol in deze processen direct invullen en waar nodig de status of andere relevante gegevens bekijken. eMerus HR Solutions

Manager Self Service

Nieuwe HRM software nodig?

Lees deze adviezen!

Zelfstandige managers

MSS stelt managers (of andere rolvertegenwoordigers met betrekking tot HR) in staat om zelfstandig alle HR-zaken die voor henzelf en hun medewerkers belangrijk zijn in te zien, uit te voeren, aan te vragen en te fiatteren. Centric

Leidinggevenden hebben controle

Management self service doelt veelal op de omgeving waarin leidinggevenden kengetallen en andere informatie kunnen inzien die betrekking hebben op de afdeling, organisatie of groep waaraan zij leiding geven. Daarnaast biedt management self service de mogelijkheid om de samenstelling en configuratie van de organisatie, afdeling of groep aan te passen. Er wordt voorzien in toegang tot dergelijke omgevingen met behulp van persoonlijke inloggegevens. Jobber

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp