Manager Self Service en e-HRM | Definitie - HRMsystemen.nl

Wat is Manager Self Service

Manager Self Service (MSS) maakt het voor leidinggevenden mogelijk om online toegang te hebben tot gegevens van de personeelsadministratie van medewerkers waaraan zij leiding geven. Diverse e-HRM softwarespecialisten, die als kennispartner verbonden zijn aan het ICT informatiecentrum, geven hieronder de toepassingen en voordelen van MSS aan. De gratis HRM box bevat onder andere het boek ‘ESS en MSS’ waarin alle aspecten van manager self service uitgebreid aan de orde komen.

Toegang voor leidinggevenden

Manager self service biedt managers/leidinggevenden toegang tot HR-dossiers van hun afdeling en de mogelijkheid om deze te raadplegen, accorderen, beheren of te wijzigen. Voor hun personeelsverantwoordelijkheden hebben managers veelal op uiteenlopende momenten gegevens van hun medewerkers nodig. Via MSS kunnen ze deze op elk gewenst moment oproepen. Bovendien maken managers integraal deel uit van HR-processen (zoals verlof, beoordelen en salariswijziging). Managers kunnen hun rol in deze processen direct invullen en waar nodig de status of andere relevante gegevens bekijken. eMerus HR Solutions

Aanpassen van medewerker gegevens
In tegenstelling tot de definitie die veel anderen hanteren, is manager self service voor ons niet het accorderen van declaraties en mutatieverzoeken en dergelijke. Het accorderen van medewerker mutaties maakt voor ons integraal onderdeel uit van ESS. Voor ons is MSS het door een daartoe geautoriseerde persoon initiëren van de (complexere) processen die betrekking hebben op een medewerker. Voorbeelden hiervan zijn: doorgeven van een aanpassing van het salaris, van een functiewijziging, of van het aantal contracturen van een medewerker. Manager Self Service brengt self service op het volgende niveau binnen de organisatie. SDB Groep

Manager Self Service is een verkeerde benaming

De term manager self service is tegenwoordig niet helemaal correct meer aangezien het maar een deel van de belanghebbende weergeeft. Tegenwoordig zijn er ook andere rollen vertegenwoordigd zoals case managers, de personeelsadministratie, de salarisadministratie enzovoort. Waar voorheen vooral de medewerker en manager actief waren gaat het er nu meer om dat de juiste belanghebbenden bij een proces of taak betrokken zijn. MSS stelt managers (of andere rolvertegenwoordigers met betrekking tot HR) in staat om zelfstandig alle HR-zaken die voor henzelf en hun medewerkers belangrijk zijn in te zien, uit te voeren, aan te vragen en te fiatteren. Centric

Leidinggevenden hebben totale controle
Management self service doelt veelal op de omgeving waarin leidinggevenden kengetallen en andere informatie kunnen inzien die betrekking hebben op de afdeling, organisatie of groep waaraan zij leiding geven. Daarnaast biedt Management Self Service de mogelijkheid om de samenstelling en configuratie van de organisatie, afdeling of groep aan te passen. Er wordt voorzien in toegang tot dergelijke omgevingen met behulp van persoonlijke inloggegevens. Jobber

HRM BOX AANVRAGEN

De HRM box biedt u waardevolle hulp bij HRM software selectie