E-HRM oplossing selecteren

 • Hoe selecteert u e-HRM software?
 • Wat is belangrijk bij de keuze van een ESS/MSS oplossing?
 • Gebruik de gratis HRM box bij pakketselectie en bekijk hier alle HRM software leveranciers.

Een e-HRM oplossing selecteren verloopt op dezelfde manier als een compleet HRM systeem, waar een speciale sectie op deze website aan is gewijd. Wat voor e-HRM en ESS en MSS speciale aspecten van de selectie zijn, leest u hieronder. Het zijn de visies hierop van enkele e-HRM specialisten, die als kennispartner van het ICT informatiecentrum kennis via onze media publiceren.

SELECTEER UW HRM OPLOSSING

Schaalbaarheid bij e-HRM selecteren

Het is bij de selectie van e-HRM software van belang om te kijken naar de doelstellingen en de gewenste vormen van self service ontsluiting. Als de roadmap duidelijk is gedefinieerd voor de organisatie, is het van belang om in iedere fase quick wins te realiseren voor alle typen gebruikers. Hiermee wordt de acceptatie van het systeem vergroot. Bedrijven doen er goed aan om bij selectie van een oplossing te kijken naar de schaalbaarheid ervan en de vrijheid of keuzemogelijkheid voor inzet van de afzonderlijke self services. SAP Nederland

e-HRM selecteren

HRM software in 9 stappen

Praktische adviezen

Met ESS en MSS bedrijfsdoelstellingen bereiken

Belangrijk is om te kijken naar de eigen strategie in algemene zin en het personeelsbeleid in het bijzonder. Beoordeeld moet worden in welke mate een ESS/MSS oplossing de organisatie helpt in het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Door vooraf goed de eigen positie SMART te maken op het vlak van finance, instroom/doorstroom/ uitstroom en HRM werkzaamheden, kan achteraf goed bepaald worden wat de ROI is op de investering in een ESS/MSS oplossing. Het wordt zodoende goed meetbaar welke werkzaamheden sneller kunnen, minder tijd kosten of met minder personen kunnen plaatsvinden. Fourvision HR

BELANGRIJK IS OM TE KIJKEN NAAR DE EIGEN STRATEGIE IN ALGEMENE ZIN EN HET PERSONEELSBELEID IN HET BIJZONDER

Criteria e-HRM selecteren

U kunt een e-hrm systeem selecteren op basis van de mate waarin het systeem:

 • Efficiency in administratieve HRM processen kan brengen.
 • HR beleid ondersteunt, activiteiten structureert en resultaten borgt.
 • Gebruikersvriendelijk en veilig is.
 • Een goede prijs/kwaliteit verhouding heeft.
 • Gekoppeld kan worden aan andere voor de organisatie belangrijke HR systemen.
 • Een geïntegreerde oplossing biedt door de essentiële HR processen met elkaar te verbinden, zoals functiebeheer, beoordelingssysteem, competentiemanagement, e-learning en werving en selectie.
  Manployee
HRM software selectie

HRM software kiezen?

Deze kennis helpt u!

Toetsen aan tijdrovende HR processen

Een juiste selectie in ESS/MSS maakt u als organisatie door uw huidige, meest tijdrovende HR processen te benoemen. Voor deze processen vergelijkt u de ESS/MSS oplossingen van de verschillende leveranciers. Kies daarnaast alleen voor leveranciers met de juiste beveiligingscertificaten en bij voorkeur voor aanbieders met ruime ervaring in de implementatie en uitrol van ESS/MSS. Omdat u in de praktijk niet meteen digitaliseert en online aanbiedt, is het belangrijk dat u de processen gefaseerd kunt afnemen en live brengt. Visma Raet

Rekening houden met de toekomst

Een selectie op basis van hele boekwerken met functionele wensen en eisen is niet meer van deze tijd. In het kort moet uitgelegd kunnen worden wat de vraagstelling is en voor welke situatie een systeem wordt gezocht. Er is een trendbreuk in de keuze voor uitgebreide, op maat te bouwen systemen, naar out of the box oplossingen. Die laatste zijn hoogwaardig doorontwikkeld, gebruikersvriendelijk en standaard te integreren met andere systemen.

Stel scenario’s vast voor nu, over twee jaar en vijf jaar. Houd rekening met de beheerskosten, tijd en kosten bij het op- en afschalen in de toekomst. Leveranciers kennen de trends, de vraagstukken en de markt. Maak gebruik van die kennis. TOPdesk

Lees hier meer over het vergelijken van e-HRM oplossingen

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Meer weten over HRM software?

Gebruik de kennisbank, download gratis boeken en whitepapers of stel ons uw vraag.