ESS en MSS | Selecteren van een oplossing – HRMsystemen.nl

ESS en MSS oplossing selecteren

Op basis van welke criteria kunt u een oplossing voor ESS en MSS selecteren? Het antwoord krijgt u van enkele kennispartners van het ICT informatiecentrum. Zij zijn allemaal gespecialiseerd op het terrein van HRM software waar ESS en MSS onderdeel van is.

Een aantal selectiecriteria

Een organisatie selecteert een e-hrm systeem op basis van de volgende criteria:

  • De mate waarin het systeem efficiency in administratieve HRM processen kan brengen;
  • De mate waarin het systeem het HR beleid ondersteunt, activiteiten structureert en resultaten borgt;
  • De mate van gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en de prijs/kwaliteit verhouding;
  • De mate waarin het systeem gekoppeld kan worden aan andere voor de organisatie belangrijke HR systemen;
  • De mate waarin het systeem een geïntegreerde oplossing biedt door de essentiële HR processen met elkaar te verbinden, zoals functiebeheer, beoordelingssysteem, competentiemanagement, e-learning en werving en selectie.
    Manployee

Kijk naar de schaalbaarheid
Het is van belang om te kijken naar de doelstellingen en gewenste vormen van self service ontsluiting en hierbij de passende oplossing te kiezen. Als de roadmap duidelijk is gedefinieerd voor de organisatie is het van belang om in iedere fase quick wins te realiseren voor alle typen gebruikers, hiermee wordt acceptatie van het systeem vergroot. Wij raden bedrijven aan om bij selectie van een oplossing te kijken naar de schaalbaarheid van de oplossing en vrijheid / keuzemogelijkheid voor inzet van de afzonderlijke self services. SAP Nederland

Benoem de meest tijdrovende HR processen
Een juiste selectie in ESS/MSS maakt u als organisatie door uw huidige, meest tijdrovende HR-processen te benoemen en te vergelijken met de ESS/MSS-oplossingen die hiervoor worden geboden door de leveranciers.

Kies alleen voor leveranciers met de juiste beveiligingscertificaten en bij voorkeur met ruime ervaring in de implementatie en uitrol van ESS/MSS. Omdat je in praktijk niet meteen digitaliseert en online aanbiedt, is het belangrijk dat je de processen gefaseerd kunt afnemen en live brengt. Visma Raet

Hou rekening met de toekomst
Een selectie van boekwerken functionele wensen en eisen is niet meer van deze tijd. Op een paar bladzijden moet uitgelegd kunnen worden wat de vraagstelling is en voor welke situatie een systeem wordt gezocht. We constateren een trendbreuk in de keuze voor uitgebreide op maat te bouwen systemen, naar out of the box-oplossingen. Die laatsten zijn hoogwaardig doorontwikkeld, gebruikersvriendelijk en standaard te integreren met andere systemen. Stel scenario’s vast voor nu, over twee jaar en vijf jaar. Houd rekening met de beheerskosten en tijd, en kosten bij het op- en afschalen in de toekomst. Leveranciers kennen de trends, de vraagstukken en de markt. Maak gebruik van die kennis. TOPdesk

Helpt ESS en MSS bedrijfsdoelstellingen te bereiken

Door te kijken naar de eigen strategie in algemene zin en het personeelsbeleid in het bijzonder. In welke mate kan een ESS/MSS oplossing de organisatie helpen in het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Door vooraf goed de eigen positie SMART te maken op het vlak van Finance, instroom/doorstroom/ uitstroom en HRM werkzaamheden, kan nadien goed bepaald worden wat de ROI is op de investering in een ESS/MSS. Het wordt zodoende goed meetbaar welke werkzaam-heden sneller kunnen, minder tijd kosten en/of met minder personen plaats kunnen vinden. Fourvision HR

HRM BOX AANVRAGEN

De HRM box biedt u waardevolle hulp bij HRM software selectie