E-HRM oplossingen vergelijken

  • Hoe vergelijkt u e-HRM oplossingen met elkaar?
  • Hoe ontdekt u de verschillen tussen ESS en MSS oplossingen van diverse aanbieders?
  • Gebruik de gratis HRM box voor alle informatie over e-HRM software vergelijken

Om een goede keuze uit e-HRM oplossingen te kunnen maken, is het belangrijk software met elkaar te kunnen vergelijken. De functionaliteit van ESS en MSS zorgt hierbij voor kenmerkende verschillen. Enkele kennispartners van het ICT informatiecentrum, gespecialiseerd in HRM software, vertellen u wat in hun ogen belangrijk is om verschillen tussen de software te kunnen zien en wat dat voor u betekent.

WELKE HRM SOFTWARE HEEFT U NODIG?

E-HRM vergelijken

Er zijn twee groepen selectiecriteria: functionele en technische eisen. Bij functionaliteit moet gekeken worden naar welke HR processen ondersteund worden en hoe flexibel en kostenbewust de oplossing is aan te passen aan de wensen van een organisatie. Bij technische eisen moet worden gedacht aan toegangscontrole, dataveiligheid, integratiemogelijkheden, online bereikbaarheid enzovoort. HR4 Solutions

E-HRM vergelijken

HRM software in 9 stappen

Praktische adviezen

Flexibiliteit

De meest voor de hand liggende vergelijking tussen verschillende e-HRM oplossingen is de vergelijking van standaardfunctionaliteit. Bij vele organisaties zijn processen echter niet helemaal in een standaard te vatten, waardoor het proces van de organisatie aangepast moet worden aan de applicatie. Dat is natuurlijk niet handig. Een factor om rekening mee te houden is dus flexibiliteit. Vraag u af of de ESS en MSS functionaliteit zich kan aanpassen en kan meegroeien met uw toekomstige wensen? People Inc.

VOOR DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE ZIJN DE MOGELIJKHEDEN TOT DIRECTE KOPPELINGEN MET ANDERE SYSTEMEN BELANGRIJK

Koppelingen administratie software

Vanuit het oogpunt van de medewerkers is gebruiksgemak de belangrijkste eigenschap. Voor de administratieve organisatie zijn de mogelijkheden tot directe koppelingen met andere systemen (roostersystemen, andere HRM tools) het belangrijkste. Zeer belangrijk is ook de wijze waarop de ESS oplossing de administratieve processen van de organisatie (workflows) ondersteunt en optimaliseert.

Het systeem moet flexibel ingericht en toegesneden kunnen worden op de organisatie en haar processen. Ten slotte is ‘tracking & tracing’ van de mutaties van groot belang: hoe is een mutatie tot stand komen en wat is de status van een mutatie? SDB Groep

Vergelijken gebruikersgemak

Het belangrijkste aspect bij de implementatie van een ESS en MSS oplossing is draagvlak. Medewerkers en managers die met de e-HRM software gaan werken, moeten hiervan de voordelen inzien. De evidentie van dergelijke voordelen en het gemak waarmee eindgebruikers met de applicatie kunnen werken, zijn dus de voornaamste aspecten waarop verschillende HRM oplossingen vergeleken kunnen worden. Denk hierbij aan een vraag als: hoe gemakkelijk kan ik een parkeerbonnetje declareren? En voor leidinggevenden: hoe krijg ik met één muisklik mijn verzuimcijfers in beeld? Een intuïtief systeem ondersteunt hierbij en zal dus het grootste draagvlak creëren onder werknemers. Visma Raet

E-HRM vergelijken

HRM selfservice voor medewerkers en managers

Maak kennis met eHRM, ESS en MSS

Belangrijke vergelijkingscriteria

  • Veiligheid.
  • Dicht bij bestaande werkwijze in eigen organisatie blijven.
  • Ondersteunend aan resultaatgericht werken en competentiegericht ontwikkelen.
  • Gebruikersgemak.
  • Inrichting en implementatietraject kort en krachtig.
  • Administratieve besparingen opleverend.
  • Beschikbaarheid van HR managementinformatie.

Lees hier meer over het selecteren van E-HRM, ESS en MSS oplossingen

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Meer weten over HRM software?

Gebruik de kennisbank, download gratis boeken en whitepapers of stel ons uw vraag.