Voordelen van ESS

  • Wat zijn de voordelen van employee self service voor uw organisatie?
  • Welke voordelen biedt ESS aan medewerkers?
  • Gebruik de gratis HRM box voor alle informatie over e-HRM software en ESS

Employee self service (ESS) maakt het voor medewerkers gemakkelijk om online toegang te hebben tot gegevens die hen zelf betreffen en die centraal beheerd worden ten behoeve van de personeelsadministratie. Enkele e-HRM specialisten zijn kennispartner van het ICT informatiecentrum en geven hieronder aan welke toepassingen en voordelen er voor ESS gelden.

ALLES OVER HRM SOFTWARE

Meer transparantie met ESS

Employee self service betrekt medewerkers actief bij hun eigen personeelsinformatie. Zij ervaren die directe toegang als een vorm van transparantie. Dit gevoel van transparantie wordt versterkt wanneer de informatie 24/7 toegankelijk is.

Doordat de medewerker op bepaalde onderwerpen zijn of haar eigen personeelsdossier beheert, betekent dit voor de organisatie een aanzienlijke besparing op tijd en kosten in haar administratieve HR processen. Doordat de afdeling HR minder aandacht hoeft te besteden aan tijdverslindend administratief werk, kan zij haar beleidsmatige rol beter invullen. Manployee

Geen administratieve rompslomp

Het voordeel van Employee Self Service voor de werknemer is dat hij snel en eenvoudig zijn zaken regelt zonder administratieve rompslomp en hij altijd overzicht heeft in vrije dagen, declaraties en salaris gerelateerde zaken. UNIT4

Meer inzicht in processen

De voordelen met betrekking tot employee self services zijn in te delen in verschillende categorieën. Allereerst zijn er voordelen voor de organisatie, zoals verkleinen van foutenkans, vermijden van dubbele invoer en versnellen van doorlooptijd door invoer aan de bron. Daarnaast krijgen medewerkers toegang tot hun eigen gegevens en hebben zij meer inzicht in de processen die door hun of voor hun worden opgestart. Indien gekozen wordt voor het integreren van bedrijfsspecifieke informatie in combinatie met online samenwerking (social collaboration), kunnen medewerkers sneller informatie verkrijgen of uitwisselen. SAP Nederland

ess

HRM selfservice voor medewerkers en managers

Maak kennis met eHRM, ESS en MSS

Efficiëntie en gebruiksgemak

Voordeel vanuit de werkgever is dat de verantwoordelijkheid van de gegevens over de medewerker bij de medewerker zelf ligt en dat er transparant gecommuniceerd kan worden met de medewerker. Die weet hoe hij of zij binnen het bedrijf bekend is en hoe dat geregistreerd staat. Verder kunnen vanuit ESS makkelijker processen opgestart worden door de medewerker zelf. Hierdoor kan er gestructureerd en efficiënt gewerkt worden.

DOOR EEN MEDEWERKER ZELF ZIJN HR ZAKEN TE LATEN REGELEN EN INVOEREN, VOORKOM JE FOUTEN EN HAAL JE ADMINISTRATIEVE TAKEN WEG BIJ DE AFDELING HR

Voor de medewerker is het duidelijker en inzichtelijker en deze kan beter over zijn of haar eigen gegevens beschikken. Ook is het dossier toegankelijker, waarin alle formulieren en brieven van de medewerker digitaal opgeslagen zijn. Daarnaast kan de medewerker sneller toegang krijgen tot gegevens die hij of zij nodig heeft en kunnen declaraties gemakkelijker ingediend worden. CIBOD

ess

Nieuwe HRM software nodig?

Lees deze adviezen!

Grotere medewerkerstevredenheid

Door een medewerker zelf zijn HR zaken te laten regelen en invoeren, voorkom je fouten. Bovendien worden er administratieve taken weggehaald bij de afdeling HR. Hierdoor heeft een HR afdeling meer tijd om echt te ondersteunen bij het formuleren en bewaken van de strategische kaders. Meer inzicht in eigen HR processen en verantwoordelijkheden voor de medewerker leidt tot een grotere medewerkerstevredenheid. Visma Raet

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp