Employee Self Service | Voordelen – HRMsystemen.nl

Employee Self Service voordelen

Employee Self Service (ESS) maakt het voor medewerkers gemakkelijk om via internet toegang te hebben tot gegevens die hen zelf betreffen en die centraal beheerd worden ten behoeve van de personeelsadministratie. Diverse e-HRM softwarespecialisten, die als kennispartner verbonden zijn aan het ICT informatiecentrum, geven hieronder aan welke toepassingen mogelijk zijn en welke voordelen met ESS gerealiseerd kunnen worden. Complete informatie hierover vindt u ook terug in de HRM box.

Geen administratieve rompslomp
Het voordeel van Employee Self Service voor de werknemer is dat hij snel en eenvoudig zijn zaken regelt zonder administratieve rompslomp en hij altijd overzicht heeft in vrije dagen, declaraties en salaris gerelateerde zaken. UNIT4

Employee Self Service zorgt voor transparantie

Employee Self Service betrekt medewerkers actief bij hun eigen personeelsinformatie en zij ervaren die directe toegang als een vorm van transparantie. Dit gevoel van transparantie wordt versterkt wanneer de informatie 24/7 toegankelijk is.
Doordat de medewerker op bepaalde onderwerpen zijn of haar eigen personeelsdossier beheert, betekent dit voor de organisatie een aanzienlijke besparing op tijd en kosten in haar administratieve HR processen. Doordat de afdeling HR minder aandacht hoeft te besteden aan tijdverslindend administratief werk, kan zij haar beleidsmatige rol beter invullen. Manployee

Meer inzicht in processen
De voordelen met betrekking tot Employee Self Services zijn in te delen in verschillende categorieën. Allereerst zijn er voordelen voor de organisatie zoals verkleinen van foutenkans, vermijden van dubbele invoer en versnellen van door-looptijd door invoer aan de bron. Daarnaast krijgen de medewerkers toegang tot eigen gegevens en hebben zij meer inzicht in de processen die door hun / voor hun worden opgestart. Indien gekozen wordt voor het integreren van bedrijfsspecifieke informatie in combinatie met online samenwerking (social collaboration) kunnen medewerkers sneller informatie verkrijgen of uitwisselen. SAP Nederland

Efficiënter en meer gebruiksgemak

Voordelen vanuit de werkgever is dat de verantwoordelijkheid van de gegevens over de medewerker bij de medewerker zelf ligt. Dat er transparant gecommuniceerd kan worden naar de medewerker toe. Die weet hoe hij binnen het bedrijf bekend is en hoe hij geregistreerd staat. Verder kunnen vanuit Employee Self Service makkelijker processen opgestart worden door de medewerker zelf. Hierdoor kan er gestructureerd en efficiënt gewerkt worden. Voor de medewerker is het duidelijker en inzichtelijker en kan beter over zijn eigen gegevens beschikken. Het toegankelijk maken van zijn dossier waarin al zijn formulieren en brieven digitaal opgeslagen zijn. Sneller toegang krijgen tot gegevens die hij nodig heeft en het makkelijker indienen van zaken als declaraties. Ook hier weer efficiënt en gebruikersgemak. CIBOD

Verantwoordelijkheid ligt bij de werknemers
Met Employee Self Service legt de werkgever meer verantwoording neer bij de werknemer. Het resultaat: meer betrokkenheid van medewerkers, reductie van fouten in de urenverantwoording en tijdwinst voor managers. Softbrick

Grotere medewerkerstevredenheid
Door een medewerker zelf zijn HR-zaken te laten regelen en invoeren, voorkom je fouten. Bovendien worden deze administratieve taken weggehaald bij de afdeling HR. Hierdoor heeft een HR-afdeling meer tijd om echt te ondersteunen bij het formuleren en bewaken van de strategische kaders. Meer inzicht in eigen HR-processen en verantwoordelijkheden voor de medewerker leidt tot een grotere medewerkerstevredenheid. Visma Raet

HRM BOX AANVRAGEN

De HRM box biedt u waardevolle hulp bij HRM software selectie