Manager Self Service | Voordelen – HRMsystemen.nl

Manager Self Service voordelen

Maak op deze pagina kennis met de voordelen van manager self service, afgekort als MSS. De opgesomde voordelen zijn afkomstig van meerdere HRM softwarespecialisten. Zij zijn kennispartner van het ICT informatiecentrum. Als onderdeel van de gratis HRM box ontvangt u het boek ‘ESS en MSS’. Hierin leest u nog meer over de voordelen van manager self service.

Meer betrokkenheid bij het HR-proces
Management Self Service faciliteert het toebedelen van verantwoordelijkheden ‘in de lijn’, bij de (eind)verantwoordelijken. MSS ontlast daarmee de HR-functie in het uitvoeren van (een deel van) haar administratieve taken. Daarnaast verhoogt Management Self Service, wanneer het op de juiste manier wordt toegepast, de betrokkenheid van de leidinggevende bij het HR-proces. Jobber

Nooit meer een dossierkast raadplegen

Met Management Self Service kan een efficiencyslag gemaakt worden in de organisatie. Managers hebben toegang tot de gegevens die ze nodig hebben in hun dagelijks werk en kunnen dat op ieder moment benaderen. Ook zaken als een digitaal personeelsdossier kunnen inzichtelijk gemaakt worden zodat een manager nooit meer naar een dossierkast hoeft te lopen op de HR-afdeling. People Inc

Minder administratieve handelingen
Het voordeel van MSS is een effectievere management organisatie, lagere HR-overheadkosten, en een mogelijkheid om de inzet van medewerkers te vergroten door een betere toepassing van performance- en competentie manage-ment. Cruciaal is MSS zo in te richten dat dit een efficiencyverbetering oplevert in plaats van een verschuiving van administratieve last. De sleutel hiervoor ligt in flexibele en gebruikersvriendelijke software. HR4 Solutions

Manager Self Service is efficiënter

Leidinggevenden worden digitaal betrokken bij de HRM-procedures die hen aangaan. Zij voelen zich serieus genomen als partner in de ontwikkeling van bedrijfsprocessen. Dat ken- en stuurgetallen over hun afdelingen aan de bron en actueel beschikbaar worden gesteld, resulteert in efficiënter werken zonder teveel tussenpersonen en -stappen. Een vraag die bij een leidinggevende opkomt wordt binnen korte tijd beantwoord door het systeem. Visma Raet

Een kwaliteitsverbetering in administratieve HR-processen
MSS levert een manager tijdwinst en kwaliteitsverbetering in administratieve HR-processen op. Hij krijgt meer inzicht in veel voorkomende mutatie-processen. De organisatie levert een bijdrage aan modern werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Visma Raet

Niet bemoeien met randzaken
Sneller, toegankelijk en managers specifieke afdelinggegevens kunnen aanbieden waardoor de managers zich niet met randzaken hoeven te bemoeien. Hierdoor kan de manager efficiënter zijn afdeling runnen, begeleiden. CIBOD

HRM BOX AANVRAGEN

De HRM box biedt u waardevolle hulp bij HRM software selectie