Voordelen van MSS

  • Wat zijn de voordelen van manager self service voor uw organisatie?
  • Welke voordelen biedt MSS aan leidinggevenden?
  • Gebruik de gratis HRM box voor alle informatie over e-HRM software en MSS

Door gebruik te maken van manager self service (MSS) hebben managers via internet toegang tot de data in het HRM systeem die betrekking heeft op de werknemers aan wie zij leiding geven. Door HR taken waarvoor dat logisch is door managers zelf te laten regelen, ontstaan meer effectieve en efficiënte werkprocessen rond HR. Enkele e-HRM specialisten zijn kennispartner van het ICT informatiecentrum en geven hieronder aan welke voordelen er voor MSS zijn.

SELECTEER UW HRM OPLOSSING

Met MSS meer betrokkenheid bij HR proces

Management self service delegeert verantwoordelijkheden ‘in de lijn’, bij de (eind)verantwoordelijken. MSS ontlast daarmee de HR functie in het uitvoeren van een deel van haar administratieve taken. Daarnaast verhoogt management self service, wanneer het op de juiste manier wordt toegepast, de betrokkenheid van de leidinggevende bij het HR proces. Jobber

Zelf toegang tot dossiers

Met management self service kan een efficiencyslag gemaakt worden in de organisatie. Managers hebben toegang tot de gegevens die ze nodig hebben in hun dagelijks werk en kunnen die op ieder moment inzien. Ook zaken als een digitaal personeelsdossier kunnen inzichtelijk gemaakt worden, zodat een manager nooit meer naar een dossierkast hoeft te lopen op de HR afdeling. People Inc

mss

HRM selfservice voor medewerkers en managers

Maak kennis met eHRM, ESS en MSS

Minder administratieve handelingen

Het voordeel van MSS is een effectievere managementorganisatie, lagere HR overheadkosten en een mogelijkheid om de inzet van medewerkers te vergroten door een betere toepassing van performance- en competentie management. Cruciaal is om MSS zo in te richten dat dit een efficiencyverbetering oplevert in plaats van een verschuiving van de administratieve last. De sleutel hiervoor ligt in flexibele en gebruikersvriendelijke software. HR4 Solutions

MSS is efficiënter

Leidinggevenden worden digitaal betrokken bij de HRM procedures die hen aangaan. Zij voelen zich serieus genomen als partner in de ontwikkeling van bedrijfsprocessen. Dat ken- en stuurgetallen over hun afdelingen aan de bron en actueel beschikbaar worden gesteld, resulteert in efficiënter werken zonder teveel tussenpersonen en tussenstappen. Een vraag die bij een leidinggevende opkomt, wordt binnen korte tijd beantwoord door het systeem. Visma Raet

MSS LEVERT EEN MANAGER TIJDWINST OP EN ADMINISTRATIEVE HR PROCESSEN EEN KWALITEITSVERBETERING

Kwaliteitsverbetering in HR processen

MSS levert een manager tijdwinst op en administratieve HR processen een kwaliteitsverbetering. De manager krijgt meer inzicht in veel voorkomende mutatieprocessen. De organisatie levert een bijdrage aan modern werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Visma Raet

Hoofdzaken, geen randzaken

Met MSS hoeven managers zich niet met randzaken te bemoeien. Zij kunnen sneller over specifieke afdelingsgegevens beschikken, waardoor zij op een efficiëntere manier hun afdeling kunnen runnen en begeleiden. CIBOD

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp