ESS en MSS voorwaarden voor toepassing

  • Welke voorwaarden gelden er voor het toepassen van ESS en MSS?
  • Hoe kan uw organisatie gebruik maken van ESS en MSS?
  • Gebruik de gratis HRM box voor alle informatie over e-HRM software

Kunnen ESS en MSS in iedere organisatie worden toegepast en dus ook in die van u? Zijn er omstandigheden of typen organisaties waarbij ESS en MSS minder voor de hand liggende oplossingen zijn? Diverse kennispartners van het ICT informatiecentrum die specialist zijn op het gebied van e-HRM software, geven u hun visies

ALLES OVER HRM SOFTWARE

Ondersteuning procesflow

Om de toepassing van ESS en MSS tot een succes te maken, moet de oplossing procesflow ondersteunen waarin een organisatie elke vorm van belanghebbende(n) kan ondersteunen en erbij kan betrekken, als nodig is. HR services zijn niet alleen voor grote organisaties geschikt, ook kleine en middelgrote organisaties kunnen voordeel halen uit ESS en MSS, de reikwijdte van de HR services kan hierop worden afgestemd.

Daar waar een grote organisatie over meer specialisme zal beschikken, zal een kleinere organisatie meer generalistisch te werk gaan. Dit betekent dat het betrekken van belanghebbenden in een proces niet zozeer aan functies gekoppeld moet worden, maar meer aan het takenpakket van een medewerker. Centric

OOK KLEINE EN MIDDELGROTE ORGANISATIES KUNNEN VOORDEEL HALEN UIT ESS EN MSS

Beveiliging persoonsgegevens

Bij ESS en MSS is beveiliging van persoonsgegevens een belangrijk aandachtspunt. Zo moet er rekening worden gehouden met de AVG en voldaan worden aan de regels. Werkt een medewerker in de UNIT4 cloud vanuit huis of via zijn smartphone, dan is veiligheid gewaarborgd qua IT omgeving. Maar beveiliging is ook afhankelijk van hoe u uw processen inricht. Stuurt u de salarisstrook per e-mail naar de medewerker of kan een medewerker zijn salarisstrook zelf benaderen door in te loggen in een beveiligde omgeving? UNIT4

ESS en MSS

HRM selfservice voor medewerkers en managers

Maak kennis met eHRM, ESS en MSS

ESS en MSS als veilige website

De techniek van ESS en MSS is vergelijkbaar met talloze andere online tools en websites, die uitstekend beveiligd zijn. Ook hier gelden qua beveiliging normale eisen en wensen, zodat gegevens nooit in verkeerde handen kunnen vallen. People Inc

Ondersteuning voor ESS en MSS

Het toepassen van employee self service en manager self service kan alleen slagen als er binnen de ICT afdeling ondersteuning is voor het gebruik van ESS en MSS. Er moet voor gebruikers van deze portals een aanspreekpunt zijn voor technische hulp en ondersteuning. Dit geldt ook voor het melden van problemen die gebruikers ervaren tijdens het gebruik van koppelingen tussen systemen. Ook is het van belang dat er voldoende vrijheid is voor het realiseren van koppelingen tussen verschillende systemen. Jobber

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp