HRM consultant - HRM systemen

Wat doet een HRM consultant?

De HRM consultant werkt binnen een organisatie aan het personeelsbeleid en het organisatiebeleid. De HRM consultant stelt het beleid op en adviseert over de uitvoering hiervan. Adviseren kan op verschillende niveaus binnen een organisatie: aan de directie, het management of aan de werknemers.

Wat zijn de mogelijkheden van een HRM consultant?

De mogelijkheden van de HRM consultant kunnen liggen op alle deelgebieden van het personeels- en organisatiebeleid. Denk hierbij aan de ontwikkeling van medewerkers, werving en selectie, functioneringstaakstellings- en beoordelingsgesprekken en salarissen. Ook onderhandelen met bijvoorbeeld de ondernemingsraad of de vakbond behoort tot de mogelijkheden, evenals het bemiddelen bij conflicten tussen leidinggevenden en medewerkers.
Rollen als bijvoorbeeld coach, bemiddelaar, vraagbaak of projectleider behoren allemaal tot de mogelijkheden van de HRM consultant.
Als HRM consultant is het mogelijk om intern bij een organisatie te werken. Een andere mogelijkheid is detachering: werken voor een gespecialiseerd consultancy bedrijf dat medewerkers op tijdelijke basis verhuurt. Dit kan interessant zijn voor organisaties omdat van de ingehuurde HRM consultant meer objectiviteit, onafhankelijkheid en minder emotionele betrokkenheid bij moeilijke beslissingen (over bijvoorbeeld ontslagen) kan worden verwacht.

Voor wie is de HRM consultant er?

Een consultant staat in contact met mensen door de hele organisatie heen, van de directie tot aan het gewone personeel. De HRM consultant werkt veel samen, met veel verschillende partijen, zowel binnen als buiten de organisatie. Binnen de organisatie kun je hierbij in de eerste plaats denken aan de directie, het management, de medewerkers, maar ook aan afdelingen zoals de salarisadministratie of financiële zaken. Buiten de organisatie kan de HRM consultant samenwerken met bijvoorbeeld bedrijfsartsen, externe adviseurs, en opleidingsinstituten.