Wat doet een HRM consultant?

Een HRM consultant of adviseur werkt binnen een organisatie aan het personeelsbeleid en het organisatiebeleid. Hij of zij stelt het beleid op en adviseert over de uitvoering hiervan. Adviseren kan op verschillende niveaus binnen een organisatie: aan de directie, het management of aan de werknemers. Bij HRM pakket selectie en de uitvoering van de implementatie van nieuwe software kan de consultant een sturende of ondersteunende rol hebben.

WELKE HRM SOFTWARE HEEFT U NODIG?

Wat zijn de werkzaamheden van een HRM consultant?

De werkzaamheden van een HRM adviseur kunnen liggen op alle deelgebieden van het personeels- en organisatiebeleid. Denk hierbij aan de ontwikkeling van medewerkers, werving en selectie, salarissen en functionerings-, taakstellings- en beoordelingsgesprekken. Ook onderhandelen met bijvoorbeeld de ondernemingsraad of de vakbond behoort tot de mogelijkheden, evenals het bemiddelen bij conflicten tussen leidinggevenden en medewerkers. Rollen zoals die van coach, bemiddelaar, vraagbaak of projectleider behoren allemaal tot de optionele taken van de HRM consultant.

Als HRM consultant is het mogelijk om intern bij een organisatie te werken. Een andere mogelijkheid is detachering: werken voor een gespecialiseerd consultancy bedrijf dat medewerkers op tijdelijke basis verhuurt. Dit kan interessant zijn voor organisaties, omdat van de ingehuurde HRM consultant meer objectiviteit, onafhankelijkheid en minder emotionele betrokkenheid bij moeilijke beslissingen (over bijvoorbeeld ontslagen) kan worden verwacht.

HRM consultant

Wat is HRM software?

Ontdek de mogelijkheden

Voor wie werkt de HRM consultant?

Een HRM consultant staat in contact met mensen door de hele organisatie heen, van de directie tot aan de medewerkers. De adviseur werkt veel samen, met veel verschillende partijen, zowel binnen als buiten de organisatie. Binnen de organisatie kun je hierbij in de eerste plaats denken aan de directie, het management, de medewerkers, maar ook aan afdelingen zoals de salarisadministratie of financiële zaken. Buiten de organisatie kan de HRM consultant samenwerken met bijvoorbeeld bedrijfsartsen, externe adviseurs, en opleidingsinstituten.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact