HRM definitie

HRM staat voor human resource management. Conform de HRM definitie beschikken veel grote bedrijven over een speciale HRM afdeling die zich bezighoudt met het personeelsbeleid en de personeelszaken. Uiteraard gebruiken ook kleinere ondernemingen HRM, alleen wordt dit vaak uitgevoerd door de ondernemer zelf. In bijna alle gevallen is bij de uitvoering van HRM taken de ondersteuning door software nodig.

SELECTEER UW HRM OPLOSSING

Wat betekent HRM?

HRM betreft alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden die personeel betreffen en uitgevoerd worden door de HRM afdeling. Hierbij kunt u denken aan personeelsmanagement, personeelsplanning, verlofregistratie, verzuimregistratie, salariszaken en declaraties, werving en selectie of talentmanagement. Een belangrijke taak van HRM is de ontwikkeling van het personeel. Zo voert de HRM afdeling functioneringsgesprekken en wordt er gekeken naar welke competenties er nog ontwikkeld moeten worden.

De groei en ontwikkeling van medewerkers wordt vervolgens bijgehouden in het persoonlijke personeelsdossier. Uitgangspunt van HRM is dat het personeel niet als kostenpost van een bedrijf wordt gezien, maar dat personeel optimaal wordt ingezet, zodat zowel werkgever als werknemer daar de vruchten van plukken.

UITGANGSPUNT VAN HRM IS DAT HET PERSONEEL NIET ALS KOSTENPOST VAN EEN BEDRIJF WORDT GEZIEN, MAAR DAT PERSONEEL OPTIMAAL WORDT INGEZET, ZODAT ZOWEL WERKGEVER ALS WERKNEMER DAAR DE VRUCHTEN VAN PLUKKEN

HRM en personeelsplanning

HRM betreft ook personeelsplanning. Dit betekent dat HR medewerkers zich onder andere ook bezighouden met roosters, verlofregistratie en ziekteverzuim. Daarnaast moeten ze met personeelstekorten bezig zijn en zich bezighouden met de werving en selectie van nieuw personeel. Welk personeel er geworven moet worden, is afhankelijk van het personeelsbeleid.

HRM definitie

Wat is HRM software?

Ontdek de mogelijkheden

HRM processen

Goede HRM processen zijn belangrijk voor de toekomst van het personeel en het bedrijf. Het is daarom volgens de HRM definitie belangrijk dat er met verschillende zaken rekening wordt gehouden. U kunt hierbij denken aan welke competenties er bij medewerkers nodig zijn om het bedrijf optimaal te laten functioneren.

Met een HRM systeem kunt u ervoor zorgen dat u doorlopend inzicht heeft in de competenties van medewerkers binnen het bedrijf. Hierdoor kunt u eenvoudig zien welke competenties er nog ontbreken. U kunt dit vervolgens weer gebruiken als signaal aan de HRM afdeling om de competenties weer op peil te brengen, om zo de goede voortgang van werkprocessen in uw bedrijf te kunnen blijven garanderen.

Optimaal functioneren

Een ander onderdeel van HRM is het stimuleren van mensen om hen beter te laten functioneren. Dit gebeurt door het personeel te waarderen en te beoordelen op hun prestaties, vaardigheden, talenten en ambities. Door HRM en de juiste software goed in te zetten is dit te realiseren, waardoor het personeel uiteindelijk op langere termijn meer geld gaat opleveren. Het is daarom belangrijk om een bij uw organisatie passend HRM systeem te gebruiken om zo de HRM doelstellingen te realiseren.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact