HR systemen - Een uitleg over de werking | HRMsystemen.nl

HR systemen

HR systemen ofwel systemen voor human resource management, zijn geautomatiseerde systemen waarmee u op eenvoudige wijze personeelsgegevens kunt beheren. U kunt HRM software installeren, en zo hoopt het bedrijf de administratieve druk van een HR manager te kunnen verlichten. In plaats van personeelsgegevens los te beheren, of in traditionele papieren mappen, kunt u in korte tijd salarisspecificaties, pasfoto’s, CV’s etc., naar boven halen.

De mogelijkheden van HR systemen zijn zowel technisch, als inhoudelijk van aard. Inhoudelijk verschaft het systeem u veel relevante informatie als het gaat om de efficiëntie van uw onderneming. Wanneer u personeelsgegevens nauwkeurig meet, kunt u inzicht krijgen in het werktempo en de kwaliteit van uw personeel. Daarnaast, omdat u dit zonder veel inspanning naar boven kunt halen, geeft het u meer ruimte om personeel te coachen, of aan aandachtspunten te werken die de HR systemen voor u duidelijk hebben gemaakt.

Technisch is voornamelijk de ondersteuning als het gaat om administratie. In het geval dat personeel verlof aanvraagt, of zich ziek meldt, kunt u wijzigingen eenvoudig doorvoeren in de HR systemen, en wordt indien gewenst het personeelssalaris gewijzigd. Ook bonussen, overuren of andere salarisdetails kan de HR manager gemakkelijk doorvoeren. De HR systemen zijn dynamisch opgebouwd, u kunt desgewenst uw gegevens exporteren naar programma’s als excel.

HR systemen onderscheiden zich door het vermogen administratie goed te kunnen ordenen. U kunt personeelsgegevens groeperen in veel categorieën, bijvoorbeeld in fulltime en parttime, maar ook in het aantal gewerkte jaren of anderszins relevante informatie. Met een enkele muisklik is de tijd bespaard die HR managers enkele jaren geleden besteedden aan het bladeren in multomappen.

HR systemen

Ontdek de mogelijkheden van HRM software
Lees in dit gratis e-boekje wat HRM software is en hoe u uw HRM processen kan verbeteren.

Vertel mij over deze software


HR systemen kiezen

HRM software kiezen?
Zo begint u!
Een stomme fout in de beginfase, kan fataal zijn voor het resultaat. Lees in dit kennisdocument hoe u aan uw HRM software project begint.

Toon mij de adviezen