HR systemen

HR systemen zijn systemen die gebruikt worden voor human resource management. Het is software waarmee u op eenvoudige wijze personeelsgegevens en uw personeelsadministratie kunt beheren. Bedrijven die hun personeelszaken zelf willen regelen, maken er gebruik van. De meeste systemen zijn online oplossingen en lenen zich voor ESS (employee self service) en MSS (employee self service). De HR functionaliteit kan onderdeel zijn van een grotere oplossing zoals ERP software of een zelfstandig HRM oplossing zijn.

HRM SOFTWARE NODIG? ZO KIEST U

Mogelijkheden HR systemen

De mogelijkheden van HR software zijn zowel technisch, als inhoudelijk van aard. Inhoudelijk verschaft het systeem u veel relevante informatie als het gaat om de efficiëntie van uw onderneming. Wanneer u personeelsgegevens nauwkeurig meet, kunt u inzicht krijgen in het werktempo en de kwaliteit van uw personeel. Daarnaast geeft het u meer ruimte om personeel te coachen en begeleiden of om aan aandachtspunten te werken die het systeem voor u aan het licht heeft gebracht. Technisch gaat het om de ondersteuning van uw administratie. In het geval dat personeel verlof aanvraagt of zich ziek meldt, kunt u wijzigingen eenvoudig doorvoeren in HR systemen.

Ook bonussen, overuren of andere salarisdetails kan een HR manager gemakkelijk doorvoeren. Softwareoplossingen voor HR toepassingen zijn dynamisch opgebouwd, u kunt desgewenst uw gegevens exporteren naar programma’s als Excel. HRM systemen onderscheiden zich door het vermogen administratie goed te kunnen ordenen. U kunt personeelsgegevens groeperen in veel categorieën, bijvoorbeeld in fulltime en parttime, maar ook in het aantal gewerkte jaren of anderszins relevante informatie.

HR systemen

Wat is HRM software?

Ontdek de mogelijkheden

HR systemen overzicht

Een compleet overzicht van HRM software en leveranciers daarvan vindt u hier. Voor de selectie van de oplossing die het best past bij uw organisatie kunt u gebruik maken van de HRM box. Deze bevat complete informatie over het selectietraject en vertelt u hoe u stap voor stap eerst een longlist samenstelt om uiteindelijk via een shotlist een definitieve keuze te kunnen bepalen. Ook zijn er losse boeken en andere kennisdocumenten beschikbaar. U kunt deze gratis downloaden. Maak ook gebruik van de kennisbank voor meer informatie over HR systemen.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact