Human resource management

Human resource management (HRM) is een belangrijke taak voor iedere organisatie met eigen personeel, die gericht is op personeelsadministratie en personeelsplanning. Een belangrijk hulpmiddel om het personeelsbeleid en het personeelsmanagement in goede banen te leiden is een HRM systeem.

ALLES OVER HRM SOFTWARE

Wat is human resource management?

Doel van human resource management om er voor te zorgen dat het personeel tevreden is en blijft. Maar voornamelijk ook dat het personeel zich kan blijven ontwikkelen en inzetten voor het bedrijf. Meer loopbaankansen, minder ziekteverzuim en hogere productiviteit zijn directe resultaten van goed personeelsmanagement. Een goede HRM afdeling kan ertoe bijdragen dat er meer rendement uit een bedrijf en de werknemers wordt gehaald.

DE HRM AFDELING KAN VOOR HUN PERSONEELSMANAGEMENT GEBRUIK MAKEN VAN SPECIAAL VOOR DIT DOEL ONTWIKKELDE SOFTWARE, EEN HRM SYSTEEM

Software voor human resource management

De human resource management afdeling kan voor hun personeelsmanagement gebruik maken van speciaal voor dit doel ontwikkelde software, een (online) HRM systeem. Met deze software worden de werkprocessen op de afdeling geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Naast het goed kunnen uitvoeren van de personeelsadministratie, gaat het daarbij om een elektronische personeelsdossier per medewerker, de registratie van uren, verzuim en verlof, de planning van personeel, loonadministratie, recruitment en het beoordelen en begeleiden van personeel.

Bijna alle HRM systemen zijn online beschikbaar. Om van deze online oplossingen gebruik te maken, betaalt u per gebruiker maandelijks een vast bedrag. Het beheer ervan is volledig in handen van uw leverancier.

Human resource management

Wat is HRM software?

Ontdek de mogelijkheden

Beoordeling en begeleiding

Een taak van human resource management is loopbaanbegeleiding. Ook hierin kan de HRM software voorzien. De loopbaanbegeleiding functionaliteit heeft de mogelijkheid om uw personeel online te beoordelen. U kunt uw personeel beoordelen op de punten die u belangrijk vindt binnen uw bedrijf. Hierbij kunt u denken aan competenties, verzuim en de inzet.

De beoordeling kan vervolgens besproken worden via een functioneringsgesprek. Het functioneringsgesprek kan vervolgens helemaal worden geadministreerd binnen het online personeelsdossier. Hierdoor kan op ieder willekeurig moment de inhoud van het oude functioneringsgesprek erbij gepakt worden. Ook de voortgang van de ontwikkelingen kan op deze manier eenvoudig worden gevolgd door de HRM afdeling.

Human resource management

Nieuwe HRM software nodig?

Lees deze adviezen!

Voordelen van gebruik van een HRM systeem

Zowel de werkgever als de werknemer hebben voordeel bij het gebruik van een juist HRM systeem. Maar er zijn meer manieren waarop de HRM afdeling gebruik kan maken van de software. Zo kan ook de planning van het personeel geregeld worden door de software. Taken die moeten worden uitgevoerd binnen het bedrijf, kunnen overzichtelijk worden ingepland via de speciale planningssoftware. Hierdoor kan de afdeling human resource management ook het overzicht bewaren over de productiviteit van het personeel.

Uiteraard kan hiervoor ook de automatische urenregistratie gebruikt worden. Voor zowel grote als kleine bedrijven kan het gebruik maken van HRM software zorgen voor verbetering en een efficiencyslag binnen het personeelsbeleid. Zowel de werkgever als de werknemer heeft voordeel bij het gebruik van een goed passend HRM systeem.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact