Verzuimregistratie

Verzuimregistratie bijhouden is een belangrijk onderdeel van HRM software. Als u het verzuim binnen uw organisatie wilt terugdringen, is een goede softwareoplossing hiervoor noodzakelijk. Via online registratie van afwezigheid wordt het gemakkelijker om het verzuim te registreren en te verwerken. U kunt via een webbased HRM systeem eenvoudig personeel ziek en beter melden. Maar dat kunnen zieke of om andere redenen afwezige medewerkers ook zelf. Met employee self service vergemakkelijkt u de verzuimregistratie.

WELKE HRM SOFTWARE HEEFT U NODIG?

Minder verzuim

Door verzuim of afwezigheid automatisch te registreren kunnen er rapportages worden gemaakt van bijvoorbeeld het productieverlies binnen een organisatie. Als een personeelslid langer ziek is, kan er door een bedrijf snel en eenvoudig worden gekeken naar hoe dit verzuim moet worden opgevangen. Door pro actief bezig te zijn met de verzuimregistratie, zorgt u ervoor dat er minder verzuim optreedt in uw organisatie.

Verzuimregistratie

Wat is HRM software?

Ontdek de mogelijkheden

Registreren van het verzuim

Als verzuim te wijten is aan ziekte wilt u dat uw personeel weer snel aan het werk gaat. Dit kan mogelijk worden gemaakt door uw verzuimregistratie te koppelen aan de arbodienst of het UWV. De ziektemeldingen worden dan automatisch doorgestuurd naar de bedrijfsarts of naar de arbodienst waarmee u samenwerkt. Door automatische koppelingen hoeft u minder formulieren in te vullen dan anders nodig zou zijn.

Als de reden van verzuim bekend is, kunt u beoordelen of u de oorzaken ervan kunt wegnemen. Als bijvoorbeeld blijkt dat er veel bedrijfsongevallen plaatsvinden binnen uw bedrijf, dan kunt u hier werk van maken door de veiligheid te verbeteren. Door op deze manier bezig te zijn met het verzuim binnen uw bedrijf kunt u het verzuim eenvoudig zelf terug dringen.

U WORDT DOOR DE HRM SOFTWARE IEDER MOMENT OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN WELKE PERSONEELSLEDEN AANWEZIG ZIJN EN WELKE NIET

Verzuimregistratie software

Voor effectief verzuimmanagement is verzuimregistratiesoftware nodig. Dit systeem registreert alles wat te maken heeft met de registratie van de absentie, de getroffen maatregelen en de resultaten daarvan. Het systeem berekent zelf of het verzuimpercentage binnen uw bedrijf gezond is of niet. Ziekmeldingen komen automatisch terecht bij de desbetreffende afdeling en de manager daarvan.

U wordt zo ieder moment op de hoogte gehouden van welke personeelsleden aanwezig (horen te) zijn en welke niet. Voor de softwareoplossing bestaan drie mogelijkheden: u kunt gebruik maken van separate verzuimregistratiesoftware, de functie kan onderdeel zijn van een los HRM systeem en het registreren van het verzuim kunt u met geïntegreerde bedrijfssoftware doen. Welke daarvan voor u het best is, kunt u bepalen met de informatie uit de HRM box.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact