Recruitment software selecteren

  • Hoe kiest u recruitment software?
  • Wie zijn leveranciers en wie kan u helpen?
  • Over de aanpak van het selectie- en implementatietraject

Recruitment software selecteren hoeft niet lastig of ingewikkeld te zijn als u goed voor ogen heeft aan welke eisen de software moet voldoen. Uitgangspunt daarbij zijn de mogelijkheden die moderne recruitment software u biedt. Daarom begint het selectieproces met een goede oriëntatie bij enkele aanbieders van recruitment software. Op basis van de kennis en ervaringen die u dan opdoet, kunt u alle eisen en wensen bepalen en uw toekomstig werving- en selectieproces inrichten.

ALLES OVER HRM SOFTWARE

Webbased software

Recruitment software is praktisch altijd webbased. Dit betekent dat de software online toepasbaar is en dat u dus geen software op uw eigen servers hoeft te installeren. Voordeel daarvan is dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de software, het uitvoeren van updates en het garanderen van de veiligheid en toegankelijkheid van het systeem en de data bij uw softwareleverancier of cloudprovider ligt.

Voor gebruik van de software betaalt u per maand of een langere periode een vast bedrag. Afhankelijk van de flexibiliteit die u met de leverancier van de recruitment software afspreekt en de aanvullende diensten die u afneemt, wordt dit bedrag flexibel of met een vast bedrag hoger.

RECRUITMENT SOFTWARE SELECTEREN HOEFT NIET LASTIG OF INGEWIKKELD TE ZIJN ALS U GOED VOOR OGEN HEEFT AAN WELKE EISEN DE SOFTWARE MOET VOLDOEN

Leveranciers

In Nederland zijn tussen de 40 en 50 leveranciers van recruitment software actief. Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt kan worden, betreft de toepassing van de software. Corporate recruitment software is bedoeld voor gebruik door de eigen HR medewerkers van een organisatie. Voor commerciële bemiddelaars, zoals externe recruiters, uitzenders en detacheerders is andere software beschikbaar.

Bij beide is de functionaliteit afgestemd op het gebruik. Zo wordt talentmanagement door de meeste HR afdelingen van bedrijven belangrijk gevonden, terwijl urenadministratie en het registreren  van contracten bij de software voor bemiddelde partijen belangrijker is.

Recruitment software selecteren

Er is voldoende keuze uit goede, betrouwbare recruitment software. De meeste oplossingen bestaan al enkele jaren en ontwikkelen zich vanuit de toegepaste technologie. Van deze oplossingen is bekend of ze bewezen succesvol zijn. Andere oplossingen zijn nieuwer en passen moderne technologie toe in hun software.

Om te kunnen bepalen welke software het beste bij u past, is het belangrijk eerst uw eigen werving- en selectieproces onder de loep te nemen. Het is niet verstandig uw bestaande softwareoplossing als uitgangspunt te nemen. In plaats daarvan onderzoekt u eerst welke nieuwe mogelijkheden de nieuwe software u biedt. Dat doet u door contact te leggen met enkele leveranciers van recruitment software. Dat levert u altijd waardevolle inzichten en nieuwe kennis op. Op basis van die bevindingen kunt u definiëren waaraan de nieuwe oplossing moet voldoen en past u zo nodig uw procedures voor werving en selecties aan.

Uw plannen met het nieuwe systeem beschrijft u gedetailleerd. Betrek hierin de medewerkers die straks ook met het nieuwe systeem moeten gaan werken. Formuleer aan de hand van alles wat u nu weet eisen en wensenlijst. Op basis daarvan stelt u een shortlist van 3 of 4 leveranciers samen.

NEEM NIET UW BESTAANDE SOFTWAREOPLOSSING ALS UITGANGSPUNT VOOR DE NIEUWE RECRUITMENT SOFTWARE. IN PLAATS DAARVAN ONDERZOEKT U EERST WELKE NIEUWE MOGELIJKHEDEN DE NIEUWE SOFTWARE U BIEDT

Shortlist bij recruitment software selecteren

De oplossingen en leveranciers van uw shortlist gaat u nader onderzoeken aan de hand van documentatie, demo’s en persoonlijke toelichtingen en adviezen. Na ook reviews onderzocht te hebben en de condities waaronder u van de software gebruik kunt maken, neemt u een besluit.

Trek voldoende tijd uit voor dit selectietraject en laat u begeleiden en adviseren door experts. Dat kunnen gerust de leveranciers van de software zijn. Over hun eigen software en de toepassingen daarvan hebben zij immers de meeste en de meest actuele kennis.

Recruitment software implementeren

Na besloten te hebben met welke software en welke leverancier u in zee gaat, kan de eigenlijke implementatie van de software beginnen. Technisch gezien regelt de aanbieder van de oplossing heel veel voor u. Software in de cloud hoeft u niet te installeren. U kunt zich beperken tot configureren, data overzetten, gebruikers trainen en de software in gebruik nemen.

Maak voor de implementatie een goed plan en overleg dit tijdig met alle betrokken medewerkers. Zorg ervoor dat toekomstig gebruikers ook overtuigd raken van de voordelen van de nieuwe software. Na een testperiode kunt u vervolgens de software in gebruik nemen.

DE MEESTE RECRUITMENT SOFTWARE IS AL ZO VER DOORONTWIKKELD, DAT BIJNA ALLE RELEVANTE FUNCTIONALITEIT ER AL IN ZIT. MAATWERK IS ZELDEN NOODZAKELIJK

Maatwerk

De meeste softwareoplossingen zijn al zo ver doorontwikkeld, dat bijna alle relevante functionaliteit er al deel van uit maakt. Maatwerk aanpassingen kunt u daarom bijna altijd vermijden. De verleiding om over maatwerk te beginnen kan bij sommige implementatiepartners groot zijn, omdat dit doorgaans goedbetaald werk is. Slechts in bijzondere gevallen kan maatwerk nodig zijn. Probeer dat tot een minimum te beperken.

Lees meer over recruitment software

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact