Toepassing van ESS, MSS en HRM - HRMsystemen.nl

Toepassing ESS en MSS

De e-HRM toepassingen van ESS en MSS zijn veelzijdig. Of employee en management self service ook voor uw organisatie zinvol toepasbaar zijn, daarover geven de onderstaande HRM software specialisten hun visie. Zij publiceren als kennispartner van het ICT informatiecentrum informatie over ESS en MSS, onder andere in het boek ‘ESS en MSS’, dat u als onderdeel van de gratis HRM box ontvangt.

HRM project starten?

ESS en MSS kent geen beperking

Er is volgens ons geen beperking binnen de diverse bedrijfstakken voor het gebruik van self services. Indien bedrijven veel medewerkers in dienst hebben die geen toegang hebben tot een vaste PC of laptop is het mogelijk om toegang tot self services te verlenen met behulp van een kiosk of mobiele toepassingen (voor bijvoorbeeld iPad en dergelijke). SAP Nederland

Decentraal werken is bevordelijk
ESS en MSS komen het best tot hun recht in organisaties die decentraal werken met een centrale HR afdeling. De grootte, de locaties en talen maakt niet uit. Het mag ook geen probleem zijn om binnen een organisatie in verschillende talen te kunnen werken. m|ployee

Transparant HR beleid is een voorwaarde
ESS en MSS zijn zinvol voor organisaties die hun HR beleid transparant en overzichtelijk willen uitvoeren. Helderheid in HR verantwoordelijkheden tussen manager, HR afdeling maar ook de medewerker is daarin een belangrijke voorwaarde. Maar ook praktisch gezien, organisaties die kampen met een papieren stroom aan documenten, kunnen met Employee Self Service en Manager Self Service hun HR administratieve processen ordenen, efficiënt stroomlijnen en inrichten. Manployee

ESS en MSS is overal geschikt

Self Service toepassingen zijn geschikt voor praktisch iedere middelgrote en grote organisatie, waar dagelijks medewerkers worden gepland en/of geregistreerd. Softbrick

Zowel non-profit als commercieel
Employee Self Service en Manager Self Service is bij veel organisaties, zowel in non-profit instellingen als bij bedrijven, een integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Dit komt door de efficiencyvoordelen die ESS en MSS bieden, maar zeker ook de verwachtingen van managers en medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat ‘moderne’ managers en medewerkers middelen willen om HR-processen online uit te kunnen voeren. HR-professionals, leidinggevenden en medewerkers zijn het eens dat ESS en MSS essentieel zijn om de HR-taken uit te voeren. Visma Raet

Laagdrempelig voor iedere werknemer
Employee Self Service en Manployee Self Service is zinvol wanneer HR verantwoordelijkheden naar de lijn worden verplaatst. Tevens dient het computergebruik en internettoegang gangbaar te zijn. De oplossing dient dermate gebruiksvriendelijk te zijn, en laagdrempelig voor iedere type werknemer. De betreffende organisatie dient over dit soort tools te beschikken die dit ook kunnen ondersteunen. FourVision HR Plus