Toepassing van ESS en MSS

  • Wat zijn de toepassingen van employee self service en manager self service?
  • Welke toegevoegde waarde biedt ESS en MSS uw organisatie?
  • Gebruik de gratis HRM box voor alle informatie over e-HRM software, ESS en MSS

De toepassingen van ESS en MSS, binnen het overkoepelende concept wat we e-HRM noemen, zijn veelzijdig. Voor steeds meer organisaties zijn employee en management self service dan ook uitstekend toepasbaar. Enkele e-HRM specialisten geven hieronder hun visie op de toepasbaarheid van hun ESS en MSS oplossingen.

WELKE HRM SOFTWARE HEEFT U NODIG?

ESS en MSS kent geen beperking

Er zijn geen beperkingen binnen de diverse bedrijfstakken voor het gebruik van self services. Indien bedrijven veel medewerkers in dienst hebben die geen toegang hebben tot een laptop is het mogelijk om toegang tot self services te verlenen met behulp van een kiosk of mobiele toepassingen, bijvoorbeeld via een tablet of smartphone. SAP Nederland

Decentraal werken

ESS en MSS komen het best tot hun recht in organisaties die decentraal werken met een centrale HR afdeling. De grootte, de locaties en talen maakt niet uit. Het mag ook geen probleem zijn om binnen een organisatie in verschillende talen te kunnen werken. m|ployee

Toepassing ESS en MSS

HRM selfservice voor medewerkers en managers

Maak kennis met eHRM, ESS en MSS

Transparant HR beleid

ESS en MSS zijn zinvol voor organisaties die hun HR beleid transparant en overzichtelijk willen uitvoeren. Helderheid in HR verantwoordelijkheden tussen manager, HR afdeling maar ook de medewerker is daarin een belangrijke voorwaarde. Maar ook praktisch gezien, organisaties die kampen met een papieren stroom aan documenten, kunnen met employee self service en manager self service hun HR administratieve processen ordenen, efficiënt stroomlijnen en inrichten. Manployee

ESS en MSS is overal geschikt

Self Service toepassingen zijn geschikt voor praktisch iedere middelgrote en grote organisatie, waar dagelijks medewerkers worden gepland en/of geregistreerd. Softbrick

UIT ONDERZOEK BLIJKT DAT MODERNE MANAGERS EN MEDEWERKERS MIDDELEN WILLEN OM HR PROCESSEN ONLINE UIT TE KUNNEN VOEREN

Voor non-profit en commercieel

Employee self service en manager self service zijn bij veel organisaties, zowel in non-profit instellingen als bij commerciële bedrijven, een integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Dit komt door de efficiencyvoordelen die ESS en MSS bieden, maar zeker ook de verwachtingen van managers en medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat moderne managers en medewerkers middelen willen om HR processen online uit te kunnen voeren. HR professionals, leidinggevenden en medewerkers zijn het eens dat ESS en MSS essentieel zijn om de HR taken uit te voeren. Visma Raet

Zo pakt u uw HRM softwareproject aan

Nieuwe HRM software nodig?

Lees deze adviezen!

Laagdrempelig voor werknemers

Employee self service en management self service zijn zinvol wanneer HR verantwoordelijkheden naar de lijn worden verplaatst. Tevens dient het computergebruik en online toegang goed te zijn. De oplossing moet gebruiksvriendelijk en laagdrempelig zijn voor iedere type werknemer. De betreffende organisatie dient over tools te beschikken die dit ook kunnen ondersteunen. FourVision HR Plus

Lees hier meer over de voorwaarden voor het toepassen van ESS en MSS

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp