Online HRM software

Online HRM software helpt u met de uitvoering van taken en werkzaamheden op het gebied van human resource management. Denk hierbij aan de personeelsadministratie, elektronische personeelsdossiers, verlofregistratie, verzuimregistratie, urenregistratie, personeelsplanningen en salarisadministratie. Gericht op de ontwikkeling van medewerkers vallen ook competentiemanagement, talentmanagement en werving & selectie onder de taken. Voor analytische functies is HR analytics beschikbaar. Kenmerk van online HRM software is dat al deze functionaliteit via internet beschikbaar is. En dat levert grote voordelen op voor online HRM software.

ALLES OVER HRM SOFTWARE

Online versus lokaal

Inmiddels al lange tijd geleden installeerde u alle bedrijfssoftware lokaal, binnen uw eigen netwerk en op uw eigen computersystemen. On premise, in IT jargon. Dit bracht vaak een complexe en relatief dure implementatie met zich mee en ook voor het beheer was u aangewezen op de HRM leverancier of andere IT specialisten. Updates, storingen, uitbreidingen en datasecurity vroegen telkens weer veel tijd en geld van uw organisatie.

De investering in nieuwe HRM software was ineens en daarmee kostbaar en ingrijpend. Hoewel er zeker nog HRM software als on premise oplossing wordt aangeboden, is verreweg het grootste deel inmiddels online HRM software. Logisch, want de voordelen daarvan zijn evident.

NIEUWE GEBRUIKERS EN NIEUWE FUNCTIONALITEIT SCHAKELT U EENVOUDIG BIJ EN AF, WAARDOOR ONLINE HRM SOFTWARE VOLLEDIG SCHAALBAAR IS

HRM in de cloud

Bij de keuze voor online HRM software bent u geen eigenaar meer van het systeem, maar gebruiker. Met het installeren en beheren van de software heeft u niets meer te maken. In plaats daarvan sluit u een abonnement af, configureert u de software zodat deze aansluit op uw HR processen en betaalt u maandelijks een bedrag om gebruik te maken van de functionaliteit die u nodig heeft.

Nieuwe gebruikers en nieuwe functionaliteit schakelt u eenvoudig bij en af, waardoor het gebruik van de software en de kosten volledig schaalbaar zijn. De leverancier zorgt voor updates, de beveiliging van uw data, het oplossen van storingen en de support als er vragen zijn.

online hrm software

HRM selfservice voor medewerkers en managers

Maak kennis met eHRM, ESS en MSS

Begrippen voor online HRM software

Rond online HRM oplossingen zijn diverse begrippen ontstaan. Zo worden deze ook aangeduid als HRM in de cloud, webbased HRM en e-HRM. Gekoppeld aan de functionaliteit zijn employee self service (ESS) en manager self service (MSS) veelgebruikte begrippen.

Beide hebben betrekking op de mogelijkheid om via internet veel HRM taken te kunnen regelen. Hierbij hebben werknemers via ESS een eigen online omgeving om alle zaken die hen betreffen rond HRM te kunnen regelen. Voor managers biedt MSS die mogelijkheid voor alle zaken die tussen manager en medewerker geregeld moeten worden.

HRM software vinden en selecteren?

Gebruik de gratis HRM box: informatiebron, oriëntatietool én selectiehulp

Dit is een bijdrage van de redactie van het ICT informatiecentrum. Heeft u suggesties voor interessante artikelen of wilt u uw content hier ook publiceren? Laat het ons weten! Contact